Proeftuin Hagerhof-Oost, Venlo

Foto van casus

Hagerhof-Oost is één van de wijken in Nederland die in de tweede ronde zijn aangewezen als ‘proeftuin’ voor het aardgasvrij maken van woningen. De gemeente Venlo onderzoekt samen met Bewonersnetwerk Venlo-Zuid, netbeheerder Enexis, corporaties Woonwenz, Antares en Wonen Limburg, Waterschap Limburg, Waterklaar, Gilde Opleidingen, Platform Ketensamenwerking Zuid en Energie-Coöperatie Samenstroom of in Hogerhof-Oost woningen met behulp van aquathermie verwarmd kunnen worden.

Jaren ’60 en ’70 wijk

Hagerhof-Oost is een wijk die model kan staan voor veel wijken in Nederland die in de jaren zestig en zeventig uit de grond werden gestampt. In de wijk staan huur- en koopwoningen, hoogbouw en laagbouw. Van de ervaringen die in deze Venloose wijk worden opgedaan kan de rest van het land profiteren. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft een speciaal programma ontwikkeld om de in de proeftuinen opgedane kennis te delen.

Gerelateerd aan Proeftuin Hagerhof-Oost, Venlo