proeftuin Heeg

Foto van casus

Heeg is een dorp dat in de derde ronde van het Programma Aardgasvrije Wijken is uitgekozen als ‘proeftuin’ voor het aardgasvrij maken van woningen. De gemeente Súd-West Fryslân onderzoekt samen met Energiecoöperatie Duurzaam Heeg, stichting Warm Heeg, Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, Energiewerkplaats Fryslân, woningbouwcorporatie Elkien en netbeheerder Liander of woningen in Heegmet behulp van aquathermie uit het Heegermeer verwarmd kunnen worden.

Het project in Heeg kan model staan voor andere netwerken die in Nederlandse dorpen en wijken ontwikkeld gaan worden. De wijk bestaat uit diverse type huizen, met name laagbouw. Van de ervaringen die in Heeg worden opgedaan kan de rest van het land profiteren. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft een speciaal programma ontwikkeld om de in de proeftuinen opgedane kennis te delen.

Subsidie

Het Rijk kent 4 miljoen euro toe aan Súdwest-Fryslân voor het project Warm Heeg, het burgerinitiatief dat zich inzet om met aquathermie van Heeg een aardgasvrij dorp te maken. Met de toekenning wordt Heeg een officiële proeftuin binnen het landelijke Programma Aardgasvrije Wijken. Dit maakte minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) bekend tijdens een congres in Nieuwegein. Tijdens een feestelijk moment in het Sylhûs in Heeg overhandigde Wethouder Erik Faber de subsidie symbolisch aan de initiatiefnemers van Warm Heeg. “Wij zijn blij dat het project Warm Heeg verder uitgevoerd kan worden. De intensieve samenwerking met gemeente Súdwest-Fryslân heeft z’n vruchten afgeworpen”, zegt teamcoördinator van Warm Heeg Lucie Gelderblom.

Samen sterk in Heeg

Het dorp Heeg heeft een plan gemaakt om in één keer 864 huizen aardgasvrij te maken. “Dat willen wij doen door middel van een warmtenet dat alle huizen voorziet van warmte voor de verwarming en tapwater”, zegt bestuurder Jack van den Berg van Warm Heeg. Warm Heeg is een initiatief van, door en voor Heeg. De stichting zet zich al geruime tijd in voor een aardgasvrij Heeg. Niet alleen met de gemeente en Hegemers zelf, maar er werden ook partners gevonden in de Provincie Fryslân en it Wetterskip. Lucie Gelderblom: “Ons doel is een aanbod dat voor iedereen haalbaar en betaalbaar is en we zullen zorgen voor zo weinig mogelijk ‘gedoe’ voor de inwoners en gasten van Heeg.

Gerelateerd aan proeftuin Heeg