Proeftuin Lariks West, Assen

Foto van casus

Proeftuin Lariks in Assen gasloos maken door de 428 huizen op een warmtenet aan te sluiten, is financieel haalbaar. In het meest ongunstige geval is er, ondanks 4 miljoen rijkssubsidie, een tekort van 1,4 miljoen euro op alle kosten. In het meest positieve scenario wordt er 1 miljoen euro bespaard.

Warm water uit Vaart

Lariks-West is één van de 27 landelijke proeftuinen, waar geëxperimenteerd wordt met een gasloze warmtebron. Assen krijgt er van het Rijk 4 miljoen euro subsidie voor, om het warmtenet in de proeftuin aan te leggen. Daarvan is nog 3,6 miljoen over, omdat de afgelopen jaren al de nodige voorbereidingskosten zijn gemaakt. Assen kiest als startjaar 2024. Bedoeling is om de huizen aan de Beek en omliggende straten te verwarmen met opgewarmd water uit de Vaart. Dat wordt ondergronds opgeslagen, en stroomt vervolgens met 70 graden Celsius via het warmtenet de huizen binnen, waarmee het behaaglijk warm is.

Kostenneutraal

Ondanks alle aanlegkosten zijn de huishoudens straks niet duurder uit dan met het gasnet. De energielasten die burgers de eerste jaren zullen betalen zijn hetzelfde als voor het gas. Maar de gasprijs gaat de komende jaren steeds verder omhoog, dus per saldo zijn bewoners uiteindelijk goedkoper uit met het warmtetarief. Lariks-West bestaat vooral uit jarenzestigwoningen. Die zijn ongeschikt voor all electric-warmtepompen. De huizen zijn daarvoor te slecht geïsoleerd. Waterstof is voor de proeftuin ook geen optie, omdat dit nog niet ver genoeg ontwikkeld is. Voor het warmtenet met verwarmd water uit de Vaart hoeven de huizen niet extra geïsoleerd te worden. Bewoners kunnen dat zelf doen, als ze daarmee verder op de energieprijs willen besparen.

Nog aan het begin

De wijk Lariks-West is een proeftuin, waar de nadruk ligt op het leren en experimenteren hoe je huizen het beste van het gas afhaalt. Er is geen richtdatum. Dat geldt wel voor startwijken. Het Rijk wil namelijk voor 2030 1,5 miljoen huizen van het gas af hebben. Assen heeft de wijk Kloosterveen gebombardeerd tot startwijk. De vierduizend huizen zouden dan voor 2030 van het gas afmoeten, bij voorkeur met all electric warmtepompen. Hierover is veel commotie. Inmiddels is de gemeente in gesprek met de werkgroep Duurzaam Kloosterveen over de warmtetransitie, en hoe die het beste doorgevoerd kan worden.

Gerelateerd aan Proeftuin Lariks West, Assen