Proeftuin Nijverheid

Foto van casus

Nijverheid is één van de wijken in Nederland die in de eerste ronde zijn aangewezen als ‘proeftuin’ voor het aardgasvrij maken van woningen. De gemeente Hengelo onderzoekt samen met Stichting Bewonersoverleg de Nijverheid, Woningcorporatie Welbions, Warmtebedrijf Hengelo, Warmtenetwerk Hengelo, Enexis, Cogas, Bio-Energiecluster Oost-Nederland en Pioneering of woningen in Nijverheid met restwarmte verwarmd kunnen worden.

Naoorlogse woonwijk

NIjverheid is een wijk die model kan staan voor veel wijken in Nederland die na de tweede wereldoorlog werden gebouwd. In de wijk staan huur- en koopwoningen, hoogbouw en laagbouw. Van de ervaringen die in deze Huissense wijk worden opgedaan kan de rest van het land profiteren. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft een speciaal programma ontwikkeld om de in de proeftuinen opgedane kennis te delen.

Gerelateerd aan Proeftuin Nijverheid