Proeftuin Zandweerd

Foto van casus

Zandweerd is één van de wijken in Nederland die in de tweede ronde zijn aangewezen als ‘proeftuin’ voor het aardgasvrij maken van woningen. De gemeente Deventer onderzoekt samen met Netwerkbedrijf Enexis, woningcorporaties Rentree, Ieder1, De Marken en Eigen Bouw en de provincie Overijssel of woningen in Zandweerd met restwarmte van een rioolwaterzuiveringsinstallatie verwarmd kunnen worden.

Het project in Zandweerd kan model staan voor andere netwerken die in Nederlandse dorpen en wijken ontwikkeld gaan worden. De wijk bestaat uit diverse type huizen, met name laagbouw. Van de ervaringen die in Deventer worden opgedaan kan de rest van het land profiteren. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft een speciaal programma ontwikkeld om de in de proeftuinen opgedane kennis te delen.

Gerelateerd aan Proeftuin Zandweerd