Proeftuin Zilverkamp

Foto van casus

Zilverkamp is één van de wijken in Nederland die in de tweede ronde zijn aangewezen als ‘proeftuin’ voor het aardgasvrij maken van woningen. De gemeente Lingerwaard onderzoekt samen met het Bewonersinitiatief Duurzaam Zilverkamp, energiecoöperatie Lingewaard Energie, wijkplatforms Zilverkamp Holthuysen en Zuid, woningcorporatie Waardwonen, netbeheerder Liander en Waterschap Rivierenland of woningen in Zilverkamp met aquathermie en zonthermie kunnen worden verwarmd.

Jaren ’60 en ’70 wijk

Zilverkamp is een wijk die model kan staan voor veel wijken in Nederland die in de jaren zestig en zeventig uit de grond werden gestampt. In de wijk staan huur- en koopwoningen, hoogbouw en laagbouw. Van de ervaringen die in deze Huissense wijk worden opgedaan kan de rest van het land profiteren. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft een speciaal programma ontwikkeld om de in de proeftuinen opgedane kennis te delen.

Gerelateerd aan Proeftuin Zilverkamp