Proeftuin Zuidwolde

Foto van casus

Zuidwolde is een dorp dat in de tweede ronde van het Programma Aardgasvrije Wijken is uitgekozen als ‘proeftuin’ voor het aardgasvrij maken van woningen. Energiecoöperatie EC Durabel onderzoekt of woningen in Zuidwolde met aquathermie kunnen worden verwarmd.

Het project in Zuidwolde kan model staan voor andere netwerken die in Nederlandse dorpen en wijken ontwikkeld gaan worden. Het dorp bestaat voornamelijk uit vrijstaande woningen, twee-onder-een-kapwoningen en rijtjeswoningen. Van de ervaringen die in Zuidwolde worden opgedaan kan de rest van het land profiteren. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft een speciaal programma ontwikkeld om de in de proeftuinen opgedane kennis te delen.

Gerelateerd aan Proeftuin Zuidwolde