Proeftuin Zuidwolde

Foto van casus

Zuidwolde is een dorp dat in de tweede ronde van het Programma Aardgasvrije Wijken is uitgekozen als ‘proeftuin’ voor het aardgasvrij maken van woningen. Energiecoöperatie EC Durabel onderzoekt of woningen in Zuidwolde met aquathermie kunnen worden verwarmd.

Woning situatie

Het project in Zuidwolde kan model staan voor andere netwerken die in Nederlandse dorpen en wijken ontwikkeld gaan worden. Het dorp bestaat voornamelijk uit vrijstaande woningen, twee-onder-een-kapwoningen en rijtjeswoningen. Van de ervaringen die in Zuidwolde worden opgedaan kan de rest van het land profiteren. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft een speciaal programma ontwikkeld om de in de proeftuinen opgedane kennis te delen.

Voor en door bewoners en ondernemers

Warmtecoöperatie Warmwolde is er voor de bewoners en ondernemers in Zuidwolde. Op initiatief van energiecoöperarie Durabel en de gemeente Het Hogeland is deze coöperatie opgericht. De warmtecoöperatie Warmwolde is verantwoordelijk voor het leveren van een betaalbaar warmtenet voor en door bewoners van Zuidwolde. Bewoners en ondernemers nemen de regie in eigen hand om een toekomstig aardgasvrij Zuidwolde te realiseren!

Plannen

Met de daadwerkelijke oprichting van warmtecoöperatie Warmwolde is de eerste stap gezet naar een warmtenet Zuidwolde. Zuidwolde heeft de ambitie om in 2028 van het gas los te zijn.

Gerelateerd aan Proeftuin Zuidwolde