Stadsverwarming Enschede

Foto van casus

In de gemeente Enschede zijn er ruim 9.000 huishoudens en 150 zakelijke klanten in verschillende wijken aangesloten op de stadsverwarming. Per jaar wordt er ruim 600.000 GJ warmte geleverd. Door de afvalverwerkingscentrale Twence in Hengelo/Enschede is genoeg duurzame warmte aanwezig en groeit het warmtenet nog steeds!

Warmtebaan

Ennatuurlijk heeft de losstaande warmtenetten in de wijken Roombeek en Deppenbroek aangesloten op het duurzame warmtenet in Enschede. De realisatie is onderdeel van het project de Warmtebaan. Deze baan biedt de mogelijkheid om uiteindelijk de helft van Enschede van warmte te kunnen voorzien. In 2020 zijn de eerste drie fases van de aanleg van de Warmtebaan voltooid. Er ligt een leidingstelsel van 8 kilometer waarmee duurzame warmte van afvalenergiebedrijf Twence tot diep in het hart van Enschede brengen. Dankzij de Warmtebaan zijn drie bestaande gasgestookte warmtenetten verduurzaamd. Dat zijn de netten in de wijken Tattersall, Roombeek en Deppenbroek met in totaal ruim 2.000 aangesloten huishoudens. Alleen al door het aankoppelen van deze drie – voorheen gasgestookte – warmtenetten wordt er zo’n vijf miljoen kuub aardgas per jaar bespaard.

Afvalenergiebedrijf Twence als energiebron

Het warmtenet in Enschede ontvangt op dit moment meer dan 95% van de benodigde warmte van Twence. Het afvalenergiebedrijf wekt de warmte op met een bio-energiecentrale die warmte produceert uit regionaal sloop- en afvalhout en drie afvalverbrandingsinstallaties. De laatste 5% van de warmtevraag worden uit eigen gasketels van Ennatuurlijk gehaald. In 2022 is een CO2-reductie van 85% t.o.v. verwarmen met individuele cv-ketels op aardgas gerealiseerd.

Toekomstvisie

Twence blijft de belangrijkste warmtebron in de toekomst. Samen met Twence worden nieuwe bronnen ontwikkeld om in de duurzame warmtebehoefte van de toekomst te voorzien. Onder andere mogelijkheden voor aardwarmte en aquathermie worden verkend. Uitbreidingen naar andere steden in Twente zijn ook mogelijk. Om volledig CO2-neutraal te worden, werkt Twence aan de afvang van de door haar installaties geproduceerde CO2. Verder kan een e-boiler met elektriciteit (uit zon en wind) de resterende piekvraag verduurzamen.

CO2-besparing

De duurzaamheid van het warmtenet wordt geïllustreerd in de jaarlijkse gepubliceerde warmte-etiketten. In 2022 heeft dit warmtenetwerk 8,54 kg CO2 per GJ warmte uitgestoten. De besparing t.o.v. de CV-ketel is hiermee 49,96 kg CO2 per GJ (85%).

Gerelateerd aan Stadsverwarming Enschede