Stadsverwarming Enschede

Foto van casus

In Enschede zijn meer dan 8.500 huishoudens en 200 bedrijven aangesloten op het warmtenet, dat warmte ontvangt van Twence. Twence levert jaarlijks meer dan 587.000 GJ warmte aan Enschede. Bas van Golde, key accountmanager bij Ennatuurlijk, is trots op dit resultaat, waarbij de helft van de stad nu toegang heeft tot het duurzaamste warmtenet van Nederland. Dit past binnen Enschede’s ambitie om binnen 30 jaar volledig aardgasvrij te zijn.

CO2-neutraal in 2040

Het warmtenet in Enschede is buitengewoon duurzaam. We hebben onze doelstelling van 70% CO2-reductie tegen 2030 al ruim overschreden. Tegen 2030 streven we naar een CO2-reductie van 95%. Onze ambitie is om tegen 2040 onze warmte volledig CO2-neutraal te maken.

De laatste stappen naar 100% CO2-reductie

Twence werkt aan het afvangen van CO2 die door zijn installaties wordt geproduceerd om tegen 2040 CO2-neutraliteit te bereiken. Daarnaast wordt warmte voor de piekvraag verduurzaamd met een e-boiler, die warmte genereert met elektriciteit uit zonne- en windenergie.

Afvalenergiebedrijf Twence als energiebron

Het warmtenet in Enschede ontvangt op dit moment meer dan 95% van de benodigde warmte van Twence. Het afvalenergiebedrijf wekt de warmte op met een bio-energiecentrale die warmte produceert uit regionaal sloop- en afvalhout en drie afvalverbrandingsinstallaties. De laatste 5% van de warmtevraag worden uit eigen gasketels van Ennatuurlijk gehaald. In 2022 is een CO2-reductie van 85% t.o.v. verwarmen met individuele cv-ketels op aardgas gerealiseerd.

Toekomstvisie

Twence blijft de belangrijkste warmtebron in de toekomst. Samen met Twence worden nieuwe bronnen ontwikkeld om in de duurzame warmtebehoefte van de toekomst te voorzien. Onder andere mogelijkheden voor aardwarmte en aquathermie worden verkend. Uitbreidingen naar andere steden in Twente zijn ook mogelijk. Om volledig CO2-neutraal te worden, werkt Twence aan de afvang van de door haar installaties geproduceerde CO2. Verder kan een e-boiler met elektriciteit (uit zon en wind) de resterende piekvraag verduurzamen.

CO2-besparing

De duurzaamheid van het warmtenet wordt geïllustreerd in de jaarlijkse gepubliceerde warmte-etiketten. In 2022 heeft dit warmtenetwerk 8,54 kg CO2 per GJ warmte uitgestoten. De besparing t.o.v. de CV-ketel is hiermee 49,96 kg CO2 per GJ (85%).

Gerelateerd aan Stadsverwarming Enschede