Stadsverwarming Purmerend

Foto van casus

Stadsverwarming Purmerend (SVP) richt zich op het waarmaken van de kansen die Gasvrij Purmerend en de woningmarktontwikkeling bieden. Het gaat daarbij niet alleen om de bestaande propositie als warmtelevering, maar ook om ontwikkeling van proposities als individuele warmtepompen, koudelevering en isolatie.

BioWarmteCentrale en biomassa

In 2015 heeft Koning Willem-Alexander de BioWarmteCentrale de Purmer in de Baanstee in Purmerend geopend. BioWarmteCentrale de Purmer wordt gestookt op verse houtsnippers die via Energiehout BV (een bedrijf van Staatsbosbeheer) geleverd worden. Deze biomassa is een reststroom die vrijkomt bij duurzaam beheer van bos, natuur en landschap. Met de BioWarmteCentrale (70%) en hulpgascentrales (30%) voorziet Stadsverwarming Purmerend (SVP) haar klanten van grotendeels duurzame warmte. 75% van de woningen in Purmerend wordt warmte geleverd via het warmtenet. Er ligt meer dan 600 km aan warmteleidingen in de grond van purmerend.

Nieuwe bronnen voor warmte

SVP ziet een toename van de warmtevraag; enerzijds als gevolg van het intensieve nieuwbouwprogramma in Purmerend en anderzijds door het aardgasvrij maken van de bestaande bouw. SVP heeft bovendien de ambitie om het aardgasverbruik voor de productie van warmte (hulpwarmtecentrales) steeds verder terug te dringen. Daarom werkt SVP aan uitbreiding van duurzame warmte productie. Daarbij worden mogelijkheden bekeken om naast de optie van biomassa verbranding de komende jaren ook andere duurzame warmtebronnen aan te sluiten op het warmtenet. Denk bijvoorbeeld aan geothermie, waarbij warmte op twee kilometer diepte wordt gewonnen. Of aan de inzet van warmtepompen, waarbij warmte uit de schoorsteen van de BioWarmteCentrale of uit oppervlaktewater (aquathermie) kan worden gewonnen.

CO2-besparing

De duurzaamheid van het warmtenet wordt geïllustreerd in de jaarlijkse gepubliceerde warmte-etiketten. In 2022 heeft dit warmtenetwerk 26,49 kg CO2 per GJ warmte uitgestoten. De besparing t.o.v. de CV-ketel is hiermee 32,01 kg CO2 per GJ (55%).

Gerelateerd aan Stadsverwarming Purmerend