Stadswarmte Amstelveen

Foto van casus

Het warmtenet van Eneco in Amstelveen Noord heeft de ambitie om te groeien van 3000 naar 11000 aanslutingen. Naast de huidige bron van warmte van de Vattenfall centrale in Diemen wordt nu gekeken naar het toepassen van Aquathermie.

Versneld uitbreiden

In Amstelveen Noord ligt al een warmtenet van Eneco met capaciteit om relatief snel veel woningen collectief te verwarmen. Er lopen gesprekken tussen Eneco en woningcoöperatie Eigen Haard om versneld coöperatiewoningen aan te sluiten op het warmtenet. Volgens een uitgebreide marktconsultatie blijkt dat andere marktpartijen geen mogelijkheid zien naast Eneco een concurrerend warmtenet in Amstelveen Noord te realiseren. Eind januari 2023 hebben Eneco Warmte en woningcorporatie Eigen Haard een contract afgesloten om 835 woningen in Amstelveen-Noord op het bestaande warmtenetwerk van Eneco aan te sluiten. De bron van die warmte is de STEG-centrale in Diemen van Vattenfall. Als per complex meer dan 70 procent van de bewoners met het voorstel akkoord gaat, dan starten de eerste aansluitingen volgend jaar.

Aansluiting op Amsterdam

Het huidige stadswarmtenet van Eneco in Amstelveen is (nu nog) een hoge temperatuurnet, waar bij de aanvoer boven de 90°C ligt. De warmte die via het warmtenet geleverd wordt, is nog afkomstig van fossiele bronnen, namelijk restwarmte van de Diemercentrale (gasgestook-te elektriciteitscentrale van Vattenfall)

Warmtestation

Het warmtestation ligt aan de Meester Guillaume (Willem) van Prinstererlaan en treedt in werking bij storingen, of onderhoud van het bestaande stadsverwarmingsnet. Het station is op een open en tijdloze wijze ingepast in de omgeving en omkleed met Accoya-hout, dat behandeld is en 50 jaar meegaat.

Plannen voor Amstelveen Zuid

Ook voor Amstelveen Zuid zijn er mogelijkheden om grote delen collectief duurzaam te verwarmen. Zowel Eneco als Polderwarmte hebben hiervoor plannen gepresenteerd. Op basis van de Transitievisie Warmte wordt Amstelveen Zuid opgepakt nadat Amstelveen Noord in de uitvoeringsfase zit. Ook hier zullen de inwoners nauw betrokken worden bij de planvorming.

CO2-besparing

De duurzaamheid van het warmtenet wordt geïllustreerd in de jaarlijkse gepubliceerde warmte-etiketten. In 2022 heeft dit warmtenetwerk 27,9 kg CO2 per GJ warmte uitgestoten. De besparing t.o.v. de CV-ketel is hiermee 30,6 kg CO2 per GJ (52%).

Gerelateerd aan Stadswarmte Amstelveen