Stadswarmte Amstelveen

Foto van casus

Het warmtenet van Eneco in Amstelveen Noord heeft de ambitie om te groeien van 3000 naar 11000 aanslutingen. Naast de huidige bron van warmte van de Vattenfall centrale in Diemen wordt nu gekeken naar het toepassen van Aquathermie.

Versneld uitbreiden

Voor de koeling van kantoorgebouwen en datacenters wordt steeds vaker gebruik gemaakt van water uit de omgeving. Een mooi voorbeeld zijn de kantoren bij de Amsterdamse Zuidas; die worden gekoeld met water uit het nabijgelegen Nieuwe Meer. Sinds 2010 is er een tweede koudenet in Amsterdam in gebruik, in Zuidoost. Hiervoor wordt koude gewonnen uit de Ouderkerkerplas. Onder meer het AMC, VUmc, ABN AMRO, KPN en Amsterdam ArenA maken gebruik van de duurzame koude.

Aansluiting op Amsterdam

Het huidige stadswarmtenet van Eneco in Amstelveen is (nu nog) een hoge temperatuurnet, waar bij de aanvoer boven de 90°C ligt. De warmte die via het warmtenet geleverd wordt, is nog afkomstig van fossiele bronnen, namelijk restwarmte van de Diemercentrale (gasgestook-te elektriciteitscentrale van Vattenfall)

De Transitievisie warmte

Amstelveen aims to be fossil fuel independent by 2040, including eliminating the use of natural gas. Since July 1, 2018, there’s no longer a legal obligation for new homes and small businesses to connect to the gas network. Builders are no longer permitted to plan projects with gas connections. Transitioning existing buildings to be more sustainable remains a priority. This involves reducing energy consumption through measures like insulation and proper ventilation. Next, the focus is on sustainable heating to eliminate reliance on fossil fuels. Negotiations will also address the upgrade of the existing district heating system, with Eneco’s recently presented ‘Ambition for Climate Neutral Energy Supply by 2035’ being considered.

Plannen voor Amstelveen Zuid

Ook voor Amstelveen Zuid zijn er mogelijkheden om grote delen collectief duurzaam te verwarmen. Zowel Eneco als Polderwarmte hebben hiervoor plannen gepresenteerd. Op basis van de Transitievisie Warmte wordt Amstelveen Zuid opgepakt nadat Amstelveen Noord in de uitvoeringsfase zit. Ook hier zullen de inwoners nauw betrokken worden bij de planvorming.

CO2-besparing

De duurzaamheid van het warmtenet wordt geïllustreerd in de jaarlijkse gepubliceerde warmte-etiketten. In 2022 heeft dit warmtenetwerk 27,9 kg CO2 per GJ warmte uitgestoten. De besparing t.o.v. de CV-ketel is hiermee 30,6 kg CO2 per GJ (52%).

Gerelateerd aan Stadswarmte Amstelveen