Warm Lugano

Foto van casus

In Hoofddorp ligt het project Warm Lugano. InWarmte voorziet hier in totaal 75 woningen en 6 commerciële ruimtes van duurzame warmte.

WKO voor appartementen en commerciële ruimtes

In Hoofddorp is het project Warm Lugano voorzien van duurzame energie en warm tapwater. Het gaat om 75 aansluitingen op woningen en commerciële ruimtes. Deze warmte wordt opgewekt met een warmte-en-koude-opslag (WKO) met warmtepomp. Zo kunnen bewoners en bedrijven van Warm Lugano hun ruimtes zorgeloos verwarmen met duurzame warmte.

Hoe werkt een WKO-systeem?

Een warmte-en-koude-opslagsysteem (WKO) wekt warmte op voor warmtenetten. Een WKO bestaat uit twee bronnen van ongeveer 100 meter diep. In de winter wordt koud water opgeslagen in het grondwater en in de zomer wordt hier warm water opgeslagen. De energie die de bronnen vasthouden worden na een half jaar onttrokken. Zo wordt ervoor gezorgd dat de warmte voor de bewoners en bedrijven duurzaam is. De WKO-systemen leveren per jaar samen zo’n 14.000 gigajoule warmte en 3.000 gigajoule koeling.

Gerelateerd aan Warm Lugano