Warmtenet Almere

Foto van casus

Dit warmtenet is verbonden aan de warmtekrachtcentrale in Diemen, een aantal hulpwarmtecentrales en het Zoneiland Almere.

Warmtebronnen

Gebruikers in Almere krijgen restwarmte en CO2-vrije warmte uit de rookgassenkoelinstallaties van de warmtekrachtcentrales in Diemen, inclusief de warmtebuffer. Een klein deel (9,0%) komt van gasgestookte ketels van de hulpwarmtecentrales.

Warmtetransitie en geothermie

Dit omvat het zoeken naar alternatieven voor aardgasverwarming, waarbij geothermie een veelbelovende optie is. Maar niet overal is de ondergrond geschikt voor geothermische winning, en er heerst nog veel onzekerheid over de geschiktheid ervan in Almere en andere delen van de MRA. Meer onderzoek is nodig om de potentie van geothermie als duurzame warmtebron te bevestigen, wat cruciaal is voor zowel het uitfaseren van aardgas in bestaande gebouwen als voor nieuwbouw. Oplossingen voor aardgasvrije wijken omvatten ook vraagstimulatie en nieuwe collectieve aansluitingen. Omdat bronontwikkeling zoals geothermie afhankelijk is van vraag, zijn de kosten voor onderzoek hoog en kunnen gemeenten deze bijna niet alleen dragen. Daarom is extra steun van de overheid nodig, en een voortzetting van programma’s zoals SCAN is essentieel om de ontwikkeling van geothermie in de regio zonder vertraging voort te zetten.

Zoneiland Almere

Zoneiland Almere is een van de grootste zonnecollectorenvelden ter wereld. In 2020 werd hier een recordopbrengst van 9.704 GJ genoteerd. Jaarlijks komt 10% van warmtebehoefte van de wijk Noorderplassen-West van de 520 zonnecollectoren op het zoneiland. Het stadswarmtenet levert de overige 90% en garandeert verwarming en warm kraanwater op bewolkte dagen. Hiermee zorgt Vattenfall voor een warmtevoorziening die 2.350 huishoudens in Almere bereikt en met een CO2-uitstoot die 57% lager is dan van gasgestookte cv-ketels.

Ontwikkelingen en initiatieven

Op verschillende fronten is onderzoek gedaan naar verduurzamingsmogelijkheden. Samen met de gemeente Almere zijn de mogelijkheden van datacenterwarmte in kaart gebracht. Ook werd een opsporingsvergunning aangevraagd om ultradiepe geothermie als warmtebron te kunnen toevoegen. Voor de te bouwen E-boiler in Diemen werd ook een vergunning aangevraagd. Deze ‘waterkoker’ zal een opslag vormen voor duurzame stroom die in warmte wordt omgezet. Wilt u meedenken of bent u benieuwd naar de ontwikkelingen in het warmtenet van Almere? Via onderstaande e-mailadressen of websites kunt u in contact komen met de initiatieven.

CO2-besparing

De duurzaamheid van het warmtenet wordt geïllustreerd in de jaarlijkse gepubliceerde warmte-etiketten. In 2022 heeft dit warmtenetwerk 23,5 kg CO2 per GJ warmte uitgestoten. De besparing t.o.v. de CV-ketel is hiermee 35,0 kg CO2 per GJ (60%).

Gerelateerd aan Warmtenet Almere