Warmtenet Apeldoorn Zuidbroek

Foto van casus

In de wijk Zuidbroek in Apeldoorn ontvangen meer dan 2.200 huishoudens en bedrijven warmte van Ennatuurlijk. Zij verwarmen hun huis met warmte die vrijkomt bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Waterschap Vallei & Veluwe, aangevuld met warmte uit biomassa en aardgas.

Gas uit Rioolwater

Dit warmtenet maakt goed gebruik van reststromen direct uit de omgeving, in dit geval vanuit het rioolwater. Waterschap Vallei en Veluwe zuivert in haar RWZI (rioolwaterzuiveringsinstallatie) rioolwater van bedrijven en huishoudens uit de regio. Uit deze zuivering ontstaat slib welke wordt opgeslagen in gistingstanks. In de gistingstanks worden de organische stoffen uit het slib omgezet in biogas. Op het terrein van de rioolwaterzuiveringsinstallatie staan biogas Warmtekrachtkoppelingen (WKK’s) opgesteld waarin het biogas via verbranding wordt omgezet naar elektriciteit waarbij warmte vrijkomt. De elektriciteit en een deel van de warmte zijn voor eigen gebruik op het terrein van de rioolwaterzuivering van waterschap Vallei & Veluwe. De warmte die overblijft wordt ingezet in het ketelhuis voor warmtenet in Apeldoorn.

Hybride mix van Biomassa en aardgas

Voordat de warmte wordt doorgegeven aan de inwoners van de wijk Zuidbroek wordt de temperatuur van het water verhoogt met warmte uit biomassa en aardgas wanneer nodig. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de verbranding van houtpellets om zo de temperatuur van het water te verhogen naar ongeveer 75 graden Celsius.

Toekomstige uitbreiding?

De gemeente Apeldoorn is gesprekken gestart met verschillende warmtebedrijven voor de levering van warmte in de wijken Kerschoten en Kerschoten-West aan de noordzijde van de stad. Het gaat hier om ongeveer 3.500 woningen, waaronder koopwoningen en ook veel particuliere en sociale huurwoningen. Kerschoten ligt ook in de buurt van de RWZI van Waterschap Vallei en Veluwe en het is dan ook de bedoeling dat de warmte wordt gewonnen uit het effluent van deze RWZI, die dan wordt opgewaardeerd door een collectieve warmtepomp.

CO2-besparing

De duurzaamheid van het warmtenet wordt geïllustreerd in de jaarlijkse gepubliceerde warmte-etiketten. In 2022 heeft het warmtenetwerk Zuidbroek 28 kg CO2 per GJ warmte uitgestoten. De besparing t.o.v. de CV-ketel is hiermee30,5 kg CO2 per GJ (52%).

Gerelateerd aan Warmtenet Apeldoorn Zuidbroek