Warmtenet Dordrecht

Foto van casus

Dordrecht gaat stap voor stap van het aardgas af. Net als voor veel andere gemeenten is dat een behoorlijke uitdaging. Samen met woningcorporaties Woonbron en Trivire, de gemeente Dordrecht breidt HVC het Dordtse warmtenet uit.

Werken aan warmte

De afgelopen jaren is er in Dordrecht stap voor stap een hoofdtransportleiding van ruim 22 kilometer aangelegd. Er ligt nu een mooie basis waar al een groot aantal woningen en gebouwen op aangesloten zijn én kunnen worden de komende jaren. Er wordt continue gewerkt aan het verder uitbreiden van het warmtenet en het aansluiten van nieuwbouwwoningen en bestaande bouw.

Warmte uit restafval

In Dordrecht levert HVC warmte uit afval dat niet meer hergebruikt of gerecycled kan worden. Dit ‘restafval’ wordt in de afval- en energiecentrale aan de Baanhoekweg verbrand. Hier komt veel warmte bij vrij dat via een warmtenet weer teruggebracht wordt naar de stad om woningen en gebouwen mee te verwarmen. Dat is een stuk groener dan ieder huis apart verwarmen met een cv-ketel. In de regio Dordrecht levert dit tot 52% minder CO2-uitstoot op.

Nieuwe wijken

Sinds 2021 moet iedere gemeente in Nederland een ‘Transitievisie Warmte’ hebben ontwikkeld. Hierin staat in welke wijk(en) een warmtenet is of kan komen. Lees hier meer over op Dordtduurzaam.nl

CO2-besparing

De duurzaamheid van het warmtenet wordt geïllustreerd in de jaarlijkse gepubliceerde warmte-etiketten. In 2023 heeft dit warmtenetwerk 9,6 kg CO2 per GJ levering warmte uitgestoten. De besparing t.o.v. de CV-ketel is hiermee 8.376 ton/jaar (84%).

Gerelateerd aan Warmtenet Dordrecht