Warmtenet Dordrecht

Foto van casus

Dordrecht gaat stap voor stap van het aardgas af. Net als voor veel andere gemeenten is dat een behoorlijke uitdaging. Samen met woningcorporaties Woonbron en Trivire, de gemeente Dordrecht breiden we het Dordtse warmtenet uit.

Werken aan warmte

De afgelopen jaren is er in Dordrecht stap voor stap een hoofdtransportleiding van ruim 22 kilometer aangelegd. Er ligt nu een mooie basis waar al een groot aantal woningen en gebouwen op aangesloten zijn én kunnen worden de komende jaren. Er wordt continue gewerkt aan het verder uitbreiden van het warmtenet en het aansluiten van nieuwbouwwoningen en bestaande bouw.

Warmte uit restafval

In Dordrecht levert HVC warmte uit afval dat niet meer hergebruikt of gerecycled kan worden. Dit ‘restafval’ wordt in de afval- en energiecentrale aan de Baanhoekweg verbrand. Hier komt veel warmte bij vrij dat via een warmtenet weer teruggebracht wordt naar de stad om woningen en gebouwen mee te verwarmen. Dat is een stuk groener dan ieder huis apart verwarmen met een cv-ketel. In de regio Dordrecht levert dit tot 52% minder CO2-uitstoot op.

Nieuwe wijken

Per 2021 moet iedere gemeente in Nederland een ‘Transitievisie Warmte’ hebben gemaakt. Hierin staat in welke wijk(en) een warmtenet kan komen. Lees hier meer over op Dordtduurzaam.nl

Gerelateerd aan Warmtenet Dordrecht