Warmtenet Helmond

In Helmond is er sinds begin jaren tachtig een warmtenet (ook wel stadsverwarming genoemd). Het warmtenet van Ennatuurlijk loopt van de energiecentrale aan de Achterdijk naar de wijken Rijpelberg en Brouwhuis. Daarmee levert het warmtenet van Helmond ongeveer 266.000 GJ aan warmte per jaar aan zo’n 6.500 huishoudens en een aantal bedrijven in de wijken Rijpelberg en Brouwhuis.

Waar komt de warmte vandaan?

De woningen en bedrijven in Helmond ontvangen warmte via de warmtekrachtcentrale (WKC) in Helmond. 95% van de warmte is afkomstig van 2 stoom- en gasturbines (STEG’s). De overige 5% van een gasgestookte piek- en back-upketel.

Gasturbines verduurzamen

Ennatuurlijk werkt op dit moment hard aan een verduurzamingsplan voor het warmtenet. Samen met de gemeente en de provincie wordt onderzocht welke betrouwbare, duurzame, veilige en betaalbare alternatieven er zijn voor Helmond. Op dit moment lijkt aquathermie aangevuld met warmte uit zonnecollectoren (PVT) de meest interessante oplossing.

Aquathermie

Gerelateerd aan Warmtenet Helmond