Warmtenet Hengelo

Foto van casus

Een van de meest innovatieve warmtenetten van Nederland ligt in Hengelo. Lokale restwarmte wordt daar op een slimme, vernieuwende manier hergebruikt – en nog eens hergebruikt.

Warmte vanuit afval-energiebedrijf Twence

Warmtebedrijf Hengelo (Ennatuurlijk en gemeente Hengelo) met warmtenetwerk Hengelo (Firan en gemeente Hengelo) nauw betrokken bij de ontwikkeling van dit warmtenet. Het warmtenet in Hengelo maakt gebruik van optimale benutting van restwarmte. De warmte vindt haar oorsprong bij afval-energiebedrijf Twence. Hier wordt bij verwerking, van regionaal hout en afval, stoom geproduceerd. Via een turbine wordt een deel van deze stoom omgezet in duurzame elektriciteit. Een ander deel gaat naar het warmtenet in Enschede, en het laatste deel komt via een 2,3 kilometer lange stoomleiding terecht bij Nouryon. Daar wordt met de duurzame stoom zout gewonnen. Bij dat proces wordt de stoom meermaals gebruikt en ontstaat uiteindelijk restwarmte van 40°C. Dit water wordt met de nieuw aangelegde hoofdleiding rechtstreeks geleverd aan de bedrijvenparken Container Terminal Twente en het High Tech Systems Park. In Hengelo maken meer dan 700 woningen en bedrijfen gebruik van deze duurzame warmte.

De cirkel is rond

Het restant wordt in twee decentrale energiecentrales met warmtepompen opgekrikt tot een temperatuur van 70 graden Celsius, en daarna geleverd aan zo’n zeshonderd woningen en een vijftal bedrijven in Hengelo-Zuid, waar de warmte direct geschikt is voor huishoudelijk gebruik. De warmtepompen worden aangedreven door duurzame elektriciteit uit zonneparken van Twence. Waarmee de duurzame cirkel rond is.

Samenwerking loont

Volgens Ernst Japikse, ceo van Ennatuurlijk, laat het warmtenet in Hengelo zien dat er genoeg ruimte is om te blijven transformeren in de warmtebranche. André Meijer, directeur van Firan, noemde het Hengelose warmtenet vorig jaar (2021) een goed voorbeeld van de manier waarop de verschillende partners in de lokale warmteketen kunnen samenwerken aan vernieuwende oplossingen voor duurzame energie.

CO2-besparing

De duurzaamheid van het warmtenet wordt geïllustreerd in de jaarlijkse gepubliceerde warmte-etiketten. In 2022 heeft dit warmtenetwerk 47,3 kg CO2 per GJ warmte uitgestoten. De besparing t.o.v. de CV-ketel is hiermee 9 kg CO2 per GJ (19%).

Gerelateerd aan Warmtenet Hengelo