Warmtenet Lanxmeer

Foto van casus

In Culemborg bevindt zich het wijkenergiebedrijf Thermo Bello dat al sinds 2009 in eigendom is van de bewoners van de ecowijk EVA-Lanxmeer. Dit is de eerste warmtecoöperatie in Nederland waar wijkbewoners de gehele warmteketen van productie tot levering in handen hebben.

Efficient gebruik van energie

Dit warmtenet is door bewoners en het drinkwaterbedrijf ontwikkeld en in 2009 door een voor dat doel opgericht Energiebedrijf Thermo Bello overgenomen. Om zo efficiënt mogelijk met energie om te gaan is er warmte terugwinning en monitoring van energieverbruik. Verder is de Werkgroep Energie en Installaties actief om bewoners te ondersteunen bij het goed gebruiken van de technische de installaties en bij het onderhoud ervan. De werkgroep heeft succes geboekt met energiebesparing door zelf een slimme schakelaar van de cv-pomp in woningen te installeren.

Aansluiten van gebouwen en woningen

Via een in de wijk gelegen ondergrondse distributieleidingnet wordt warm water van lage temperatuur geleverd aan 222 woningen en 7 bedrijfspanden. De woningen en bedrijfspanden krijgen warm water binnen en via een retourleiding gaat afgekoeld water terug naar het warmtestation. Per woning of bedrijf is binnenshuis een meter geïnstalleerd waarop de afgenomen warmte afgelezen kan worden. In het warmtestation wordt het afgekoelde water weer opgewarmd door middel van een warmtepomp, en als dat niet genoeg is met een of twee industriële gasgestookte ketels.

Temperatuur

De temperatuur van het geleverde water is afhankelijk van de buitentemperatuur. De maximumtemperatuur van het water bedraagt circa 50°C. Bij uitzondering wordt tot deze temperatuur verwarmd, namelijk bij buitentemperaturen van ca. -10°C. Daarmee is het warme water in principe geschikt voor Lage Temperatuur Verwarming (LTV). De toepassing van vloer- en wandverwarming en van grote warmtewisselende oppervlakken in het algemeen maken een lage temperatuur van het water en daarmee een aantrekkelijk opwekkingsrendement van de warmtepomp mogelijk. Het warme water is te koud voor tapwater. Daarvoor heeft elke woning en bedrijfspand een aparte voorziening getroffen.

Gerelateerd aan Warmtenet Lanxmeer