Warmtenet Leeuwarden

Foto van casus

In Leeuwarden heeft Ennatuurlijk twee warmtenetten: De Zuidlanden en Camminghaburen. In totaal levert Ennatuurlijk in Leeuwarden zo’n 80.000 GJ warmte per jaar aan zo’n 1.800 huishoudens en vier bedrijven.

Waar komt de warmte nu vandaan?

De huidige warmtenetten in Leeuwarden hebben ieder een andere warmtebron. Zo zorgt een warmtekrachtkoppeling (WKK) in Camminghaburen voor de warmte in de wijk. In Zuidlanden komt de energie van de koeien van Dairy Campus. Dairy Campus is onderdeel van Wageningen University & Research en verricht onderzoek naar duurzamere en efficiëntere manieren om zuivel te produceren. De koeien binnen dit project produceren natuurlijk mest. Biogas Leeuwarden BV vergist deze mest en zet het om naar biogas. Het biogas wordt verbrand in een daarvoor geschikte ketel en zetten de warmte in voor de duurzame verwarming van maar liefst 750 huishoudens in Techum en Jabikswoude.

Warmtenet Camminghaburen

In de warmtekrachtkoppeling wordt aardgas verbrand en omgezet in elektriciteit en warmte. De warmte bereikt de huishoudens en bedrijven en organisaties via het warmtenet van Ennatuurlijk. De opgewekte elektriciteit wordt geleverd aan het openbare elektriciteitsnet. In Camminghaburen is de warmte voor 49% afkomstig van een gasgestookte warmtekrachtkoppeling (WKK) en voor 51% uit gasgestookte back-upketels. Momenteel werkt Ennatuurlijk samen met Shell, EBN en de Bouwgroep Dijkstra Draisma aan de ontwikkeling van een aardwarmtebron in Leeuwarden en vinden er proefboringen plaats.

Warmtenet de Zuidlanden

In een daarvoor geschikte ketel wordt biogas verbrand en omgezet naar warmte. Deze warmte wordt ingezet voor de verwarming van 750 woningen in Techum en Jabikswoude. 51% van de warmte is afkomstig van het verstoken van biogas en 49% van aardgas.

Vertraging geothermie Leeuwarden mogelijk opgelost

Het geothermieproject in Leeuwarden heeft enige vertraging opgelopen. Uit laboratoriumonderzoek, oktober vorig jaar, kwam naar voren dat de temperatuur onder de stad hoger ligt dan aanvankelijk verwacht, maar dat de doorstroming ontoereikend was. Dankzij aanpassingen aan de bron lijkt dat nu opgelost. Nieuwe meetgegevens moeten vóór de zomer uitsluitsel geven of en hoe het project doorgaat.

CO2-besparing

De duurzaamheid van het warmtenet wordt geïllustreerd in de jaarlijkse gepubliceerde warmte-etiketten. In 2022 heeft het warmtenetwerk Zuidlanden 41,5 kg CO2 per GJ warmte uitgestoten. De besparing t.o.v. de CV-ketel is hiermee 17 kg CO2 per GJ (29%).

Gerelateerd aan Warmtenet Leeuwarden