Warmtenet Leeuwarden

Ennatuurlijk heeft twee warmtenetten in Leeuwarden: De Zuidlanden en Camminghaburen. In totaal leveren we bijna 70.000 GJ warmte per jaar aan ongeveer 1.800 huishoudens en vier bedrijven in Leeuwarden. Het warmtenet, ook bekend als stadsverwarming, heeft potentie om in de toekomst uit te breiden naar een netwerk dat meer dan de helft van Leeuwarden kan voorzien van duurzame warmte.

Waar komt de warmte nu vandaan?

De huidige warmtenetten in Leeuwarden hebben ieder een andere warmtebron. Zo zorgt een warmtekrachtkoppeling (WKK) in Camminghaburen voor de warmte in de wijk. In Zuidlanden komt de energie van de koeien van Dairy Campus. Dairy Campus is onderdeel van Wageningen University & Research en verricht onderzoek naar duurzamere en efficiëntere manieren om zuivel te produceren. De koeien binnen dit project produceren natuurlijk mest. Biogas Leeuwarden BV vergist deze mest en zet het om naar biogas. Het biogas wordt verbrand in een daarvoor geschikte ketel en zetten de warmte in voor de duurzame verwarming van maar liefst 750 huishoudens in Techum en Jabikswoude.

Warmtenet Camminghaburen

In de warmtekrachtkoppeling wordt aardgas verbrand en omgezet in elektriciteit en warmte. De warmte bereikt de huishoudens en bedrijven en organisaties via het warmtenet van Ennatuurlijk. De opgewekte elektriciteit wordt geleverd aan het openbare elektriciteitsnet. In Camminghaburen is de warmte voor 49% afkomstig van een gasgestookte warmtekrachtkoppeling (WKK) en voor 51% uit gasgestookte back-upketels. Momenteel werkt Ennatuurlijk samen met Shell, EBN en de Bouwgroep Dijkstra Draisma aan de ontwikkeling van een aardwarmtebron in Leeuwarden en vinden er proefboringen plaats.

Aardwarmte in Leeuwarden

Gerelateerd aan Warmtenet Leeuwarden