Warmtenet Midden- en West-Brabant

Foto van casus

In Midden- en West-Brabant is in de jaren ’80 het warmtenet aangelegd. Dit warmtenet levert warmte aan 51.000 huishoudens en 355 bedrijven in Breda, Tilburg, Oosterhout, Geertruidenberg, Drimmelen en Made. In totaal wordt via dit warmtenet zo’n 2.900.000 GJ warmte per jaar geleverd.

Warmtebronnen

Bij de Amercentrale komt er veel warmte vrij bij het opwekken van elektriciteit. Uit de stoomturbine wordt een deel van deze warmte afgetapt en gebruikt om water op te warmen. Via het warmtenet gaat dit water naar de woningen en bedrijven. Daarna gaat het afgekoelde water via een retourleiding terug en wordt opnieuw opgewarmd voor een volgende ronde. Een andere warmtebron voor dit warmtenet in Midden- en West-Brabant is de rioolwaterzuiveringsinstallatie van waterschap Brabantse Delta in Breda. Bij het zuiveren van rioolwater komt biogas vrij. Dit biogas wordt verbrand in een warmtekrachtkoppeling. Dat levert elektriciteit op voor Waterschap Brabantse Delta en warmte die wordt verspreid over het warmtenet in o.a. Breda en Tilburg.

Transitieplan in Midden en West-Brabant

Het warmtenet in Midden- en West-Brabant wordt nu nog grotendeels verwarmd met warmte van de Amercentrale van RWE. Er wordt hard aan gewerkt om deze warmte te verduurzamen. In 2018 zijn daarom een breed samenwerkingsprogramma (Amercentrale, provincie Noord-Brabant, regionale gemeenten, netbeheerder Enexis en andere belanghebbenden) en meerdere initiatieven gestart. Er worden nieuwe bronnen ontwikkeld en het bestaande warmtesysteem wordt stap voor stap omgebouwd en gemoderniseerd. Het transitieplan laat zien hoe een duurzaam warmtesysteem eruit kan zien, wat ervoor nodig is om dit betaalbaar te organiseren en hoe Ennatuurlijk in de tussentijd de warmtelevering blijft garanderen. De volgende warmtebronnen zijn op dit moment in ontwikkeling: biomassacentrale Plukmade, aardwarmte (geothermie) Plukmade, restwarmte Agristo Tilburg, zonthermisch veld Breda (Ennatuurlijk). Huidige verkennende studies richten zich op het potentieel van geothermie, seizoensopslag in de ondergrond, een mogelijke verbinding met industriegebied Moerdijk, verkenningen aanlanding Wind op Zee in Geertruidenberg en het restwarmte potentieel in Dongen en Tilburg-Noord.

CO2-neutraal in 2040

Samen met lokale en regionale partners werken we hard aan het verduurzamen van de regio Midden- en West-Brabant. Onze eerste stap is het ontwikkelen van innovatieve duurzame oplossingen om het warmtenet te verbeteren en te verduurzamen. Ons uiteindelijke doel is om tegen 2040 een volledig CO2-neutraal warmtenet te realiseren.

Wamtesingel in Breda

Het warmtenet wordt aangesloten aan de warmtesingel in Breda. Doormiddel van dit project worden steeds meer wijken aangesloten aan het net. Momenteel is Ennatuurlijk druk bezig met de Sluissingel en de Chassésingel, dit zorgt ervoor dat meerdere wijken overkunnen stappen op duurzame warmte.

CO2-besparing

De duurzaamheid van het warmtenet wordt geïllustreerd in de jaarlijkse gepubliceerde warmte-etiketten. In 2022 heeft dit warmtenetwerk 15,6 kg CO2 per GJ warmte uitgestoten. De besparing t.o.v. de CV-ketel is hiermee 42,9 kg CO2 per GJ (73%).

Gerelateerd aan Warmtenet Midden- en West-Brabant