Warmtenet Vijfwal Houten

Foto van casus

Het warmtenet in de wijk Vijfwal in Houten-Zuid is een essentieel onderdeel van de lokale energie-infrastructuur. Het net voorziet momenteel 3.696 aansluitingen van warmte, geleverd door de warmte-krachtcentrale van Eneco. De centrale maakt gebruik van gasmotoren, gasketels en warmtebuffers om zowel warmte als elektriciteit op te wekken.

Verduurzaming van het Warmtenet Vijfwal Houten: Op weg naar een duurzame toekomst

De gemeente Houten en Eneco zijn zich bewust van de noodzaak om het warmtenet in de Vijfwal te verduurzamen en streven naar een groene toekomst voor de warmtevoorziening in de wijk. Een van de mogelijke alternatieven die momenteel worden onderzocht, is het benutten van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) van het nabijgelegen Amsterdam-Rijnkanaal. Met behulp van een warmtepomp kan deze duurzame warmtebron worden gebruikt om het warmtenet van hernieuwbare energie te voorzien. Dit vereist echter de aanleg van ondergrondse warmteopslag om de warmte-efficiëntie te optimaliseren. De gemeente en Eneco streven ernaar om gezamenlijk de verduurzaming van het warmtenet te realiseren en daarmee bij te dragen aan de overgang naar een koolstofarme en duurzame energievoorziening in Houten-Zuid.

Gerelateerd aan Warmtenet Vijfwal Houten