Warmtenet Wageningen

Foto van casus

In de wijk Noordwest in Wageningen bestaat al langer een kleinschalig warmtenet op basis van Aardgas. Er worden plannen gemaakt om dit net te verduurzamen.

Warmtenet Noordwest

Ennatuurlijk exploiteert een warmtenet in de wijk Noordwest dat gevoed wordt uit een warmtekrachtkoppeling op aardgas. Zoals op meerdere plekken door Nederland het geval is, wordt er gekeken naar manieren om het warmtenet te laten draaien op duurzame bronnen. In Wageningen bestaat er in de wijk een grote belangstelling hiervoor. Werkgroep Warm Noordwest komt voort uit een initiatief uit de wijk dat zich richt op verduurzaming. Sinds 2022 ligt de focus op de verduurzaming van het warmtenet in de buurt, in overleg met de gemeente en Ennatuurlijk.

Warm Wageningen

Met een blik op de toekomst kijkt de gemeente samen met meerdere partners naar de implementatie van warmtenetten in meer gebieden in Wageningen. Verschillende partijen waaronder de gemeente, Firan, Smurfit Kappa Parenco en Coöperatie Wow hebben in 2019 een samenwerkingsovereenkomst getekend. De betrokken partners zijn samen aan het onderzoeken wat restwarmte en geothermie kan betekenen voor de warmtevraag in Wageningen.

Warmtenet Oost Wageningen

Er zijn ook concrete planen voor ontwikkeling van andere warmtenetten in Wageningen. Bewoners van de Benedenbuurt in Oost-Wageningen hebben in 2018 de Coöperatie Warmtenet Oost Wageningen (WOW) opgericht. Het plan is om een warmtenet te realiseren gevoed met een lucht-water warmtepomp. De coöperatie werkt samen met de gemeente en warmteleverancier Kelvin. Aan het begin van 2023 waren ongeveer 140 huishoudens lid.

Gerelateerd aan Warmtenet Wageningen