Warmtenet Wildeman

Foto van casus

Ondernemers hebben op bedrijventerrein De Wildeman in Zaltbommel samen de overstap naar duurzame energie gemaakt met een gezamenlijk warmtenet. Om de businesscase rond te krijgen, werd een subsidie toegekend door de provincie Gelderland. Sinds 14 juli 2022 wordt warmte die Hitachi Vantara over heeft, gebruikt voor het verwarmen van het nieuwe distributiecentrum van DHL Parcel Hub op het bedrijventerrein.

Bedrijventerrein De Wildeman in Zaltbommel

Bij koeling komt vaak veel warmte vrij, het is zonde om dit niet te gebruiken. Dat vonden twee bedrijven op het bedrijventerrein De Wildeman in Zaltbommel ook. Het bedrijventerrein is al jaren bezig om duurzamer te opereren. Daar werken de verschillende bedrijven op het terrein aan mee. In 2016 ontstond het idee voor een warmtenetkoppeling tussen het nieuw te bouwen distributiecentrum van DHL en het naastgelegen Hitachi Vantara. Die laatste heeft namelijk een warmte-overschot en vroeg aan de nieuwe buren of zij dit wilden overnemen. Daarvoor werden bij de bouw van het nieuwe DHL-pand direct voorzieningen getroffen.

Kostbaar

Daarna moest Hitachi Vantara zelf aan de slag om voor de aansluiting met DHL te zorgen. De technische berekeningen en de financiële consequenties hiervoor zijn in kaart gebracht door een adviesbureau. Uit het onderzoek bleek dat het werk voor de warmtenetkoppeling behoorlijk kostbaar zou zijn. Uiteindelijk is het door een subsidie van de provincie Gelderland gelukt om de benodigde investering rond te krijgen. Toen bekend werd dat de subsidie was toegekend in de zomer van 2021, zijn de werkzaamheden dan ook direct begonnen. Warmtenetten op bedrijventerreinen worden nog niet als vanzelfsprekend gezien, maar daar kan verandering in komen door een aanpassing van de Warmtewet. Het ophaalrecht geeft bedrijven het recht om warmte die een ander bedrijf affakkelt of loost aan het oppervlaktewater, te komen ophalen.

Voorfinancieren

Het warmtenet tussen Hitachi Vantara en DHL Parcel Hub Zaltbommel werd op 14 juli 2022 in gebruik genomen. Het is een mooie prestatie van de verschillende belanghebbenden waaronder ook de gemeente Zaltbommel die een voorschot verleende totdat de subsidie van de provincie beschikbaar kwam. De samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven was in het begin niet vanzelfsprekend. Daarin kwam verandering door de ‘aanpak toekomstbestendige bedrijfsterreinen’ van de provincie Gelderland. Deze aanpak zorgt niet alleen voor financiële ondersteuning van duurzame initiatieven op bedrijventerreinen, maar biedt ook een lerend netwerk waaruit bedrijven nuttige informatie kunnen ophalen zoals bijvoorbeeld over het voorfinancieren van dit soort projecten.

Duurzaam en effectief

Het gezamenlijke warmtenet van Hitachi en DHL is een duurzame en effectieve oplossing voor de energiebehoefte van beide bedrijven. Daarom dragen ze samen bij aan het onderhoud van het warmtenet. Deze investeringen vragen om doorzettingsvermogen van beide bedrijven, omdat bedrijven normaal de energierekening als een gegeven beschouwen en niet verder kijken. De stappen die op het bedrijventerrein zijn gezet zijn dan ook een mooi voorbeeld voor andere bedrijventerreinen in Zaltbommel. De gemeente, de provincie en de ontwikkelingsmaatschappij Oost NL brengen daar nu samen met de ondernemers mogelijkheden in kaart om warmte uit te wisselen of op andere manieren energie te besparen.

Gerelateerd aan Warmtenet Wildeman