Warmtenet Zaanstad

Foto van casus

Het Zaans Warmtenet is een initiatief van de corporaties Parteon en Rochdale, Firan, ENGIE en de gemeente Zaanstad.

Gemeente Zaanstad

De gemeente Zaanstad heeft de ambitie om klimaatneutraal te zijn. Onderdeel hiervan is de energietransitie: de overgang van fossiele energie naar lokaal opgewekte, schonere energie. Eén van de doelen is het stoppen met verwarmen met aardgas, omdat bij de verbranding van aardgas CO2 vrijkomt. Het grootste deel van de huidige CO2-uitstoot in Zaanstad wordt veroorzaakt door de verwarming van woningen en bedrijfspanden. Daarom wil de gemeente Zaanstad starten met een duurzame(re) manier van verwarmen door middel van een warmtenet.

Warmtebronnen

Een warmtenet heeft een warmtebron nodig. Dat kunnen verschillende bronnen zijn, of één bron. Het warmtenet van Zaanstad wordt een open warmtenet. Dat betekent dat meerdere bronnen of leveranciers gebruik kunnen maken van het leidingennetwerk. In eerste instantie is de biomassacentrale van Bio Forte de warmtebron. Maar in de toekomst zorgt het open warmtenet ervoor dat ook andere partijen warmte kunnen gaan leveren, zoals de Zaanse industrie hun restwarmte. Of dat er aardwarmte gebruikt zal worden. Dit zal het warmtenet nog duurzamer maken. Om dit haalbaar te maken zijn wel meer woningen nodig die op het warmtenet zijn aangesloten.

Firan

Firan (voormalig Alliander DGO) helpt partijen met het realiseren van hun duurzaamheidsambities. Dit doet Firan door te begeleiden van beginfase tot en met realisatie van een project. Daarbij maken ze gebruik van de uitgebreide ervaring en kennis als netwerkbedrijf. Bij het Zaanse warmtenet is Alliander DGO verantwoordelijk voor de aanleg en het beheer van het netwerk aan leidingen dat er nodig is.

ENGIE

ENGIE helpt bedrijven, overheden en consumenten zo snel en kostenefficiënt mogelijk de stap naar een 100% duurzame energiehuishouding te maken. Daarvoor ontwikkelt en implementeert ENGIE innovatieve, duurzame oplossingen op het snijvlak van techniek, energie en digitalisering. Bijvoorbeeld in de vorm van duurzame gebiedsontwikkeling, opwekking en levering van groene energie en smart building oplossingen.

Gerelateerd aan Warmtenet Zaanstad