Warmtenet Zeewolde

Foto van casus

Warmtenet Zeewolde: Duurzame verwarming met biogas van boer Gert-Jan

Efficiënte levering van warmte aan ruim 2.000 huishoudens en bedrijven in de Polderwijk

Warmtenet Zeewolde is een duurzaam verwarmingssysteem dat ruim 2.000 huishoudens, scholen en bedrijven in de Polderwijk voorziet van warmte. Deze warmte wordt opgewekt door gebruik te maken van biogas dat vrijkomt bij de vergisting van koemest en landbouwproducten van boer Gert-Jan. Met behulp van een warmte-krachtkoppeling (biogas-WKK) wordt tegelijkertijd elektriciteit en warmte geproduceerd. De opgewekte warmte wordt vervolgens via een warmtenet geleverd aan de klanten. Momenteel wordt er nog gebouwd in de Polderwijk, maar uiteindelijk zullen bijna 3.000 woningen worden voorzien van warmte door het warmtenet.

Zeewolde: Voorloper in duurzame energie

Het warmtenet van Zeewolde is een belangrijk onderdeel van de duurzaamheidsinspanningen van de gemeente. Zeewolde staat bekend als een koploper op het gebied van duurzame energie, met energiezuinige woningen en het gebruik van wind- en zonne-energie. Voor zowel nieuwe als bestaande wijken zoekt de gemeente naar de beste duurzame oplossingen voor verwarming en warm water, waarbij warmtenetten een belangrijke rol spelen.

Duurzame warmtebronnen en optimalisatie

Dankzij optimalisatie van het warmtenet kan het biogas van Gert-Jan nu ook gebruikt worden om zo’n 900 tot 1.000 extra woningen te verwarmen. Dit is mogelijk gemaakt door het efficiënter maken van zowel het warmtenet als de biogas-installaties. Daarnaast wordt er gebruikgemaakt van warmtecascadering, een innovatieve techniek waarbij dezelfde warmte meerdere keren wordt hergebruikt. Dit zorgt voor een efficiënter warmtenetwerk en meer geproduceerde warmte door de warmtecentrale.

Streven naar het meest duurzame warmtenet van Nederland

In de toekomst streeft Zeewolde ernaar om nog duurzamere warmtebronnen te benutten. Momenteel wordt onderzocht of het mogelijk is om duurzame warmte te halen uit een gepland datacenter. Samen met de gemeente wordt gekeken naar de potentie en mogelijkheden om Zeewolde verder te verduurzamen. Het uiteindelijke doel is om van het warmtenet in Zeewolde het meest duurzame warmtenet van Nederland te maken. In 2030 moet de warmte die via de warmtenetten wordt geleverd 70% duurzamer zijn dan verwarming met gasgestookte cv-ketels, en in 2040 wil men CO2-neutraal zijn. Er wordt daarom geïnvesteerd in lokale oplossingen en duurzame warmtebronnen om de netwerken verder te verduurzamen.

Duurzaam vooruit

Bij de uitbreiding van de Polderwijk worden de nieuwe huizen ook van duurzame warmte voorzien. Op 30 Juni 2023 werd het laatste stuk van 10 kilometer leiding aangelegd, waarmee nog eens 1000 woningen op het warmtenet van zeewolde kunnen worden aangesloten.

Gerelateerd aan Warmtenet Zeewolde