Warmteproject Strandeiland

Foto van casus

Achtduizend woningen op Strandeiland – een nieuwe woonwijk in Amsterdam – krijgen verwarming en koeling van een warmte- en koudenet waarvan één van de bronnen het water van het IJmeer is. De gemeente Amsterdam en Eneco hebben hiervoor een overeenkomst getekend.

Toekomst

De woningen en voorzieningen die op Strandeiland komen, worden aangesloten op een lokale warmte en koeling voorziening. Eneco gaat hiervoor de warmte onttrekken uit het oppervlaktewater van het IJmeer, waarna het wordt opgewaardeerd naar warmte geschikt voor het warmtenet of opgeslagen in bodembronnen. Hiermee kunnen de toekomstige bewoners en gebruikers rekenen op een duurzaam systeem voor een comfortabele temperatuurbeheersing van het pand. Onder andere duurzaamheid en klanttevredenheid, voor zowel projectontwikkelaars als toekomstige bewoners, zijn belangrijke criteria in de ontwikkeling van het warmtenet. Eneco voldoet aan deze criteria, wat resulteert in een overeenkomst om 30 jaar lang warmte en koeling te leveren aan de bewoners en commerciële en maatschappelijke voorzieningen. In 2023 starten de eerste werkzaamheden, zodat in 2025 de eerste bewoners van Strandeiland direct gebruik kunnen maken van het nieuwe warmte- en koudesysteem.

Op het eiland komen decentrale warmtepompcentrales die de warmte die rondgaat in de backbone verhogen naar de juiste temperatuur voor ruimteverwarming. Aan deze centrales zijn ook meerdere wko’s gekoppeld. “De tracés van de backbone en de ruimtelijke inpassing van de centrales, dat is nog puzzelen. Vanuit de gedachte: wat is slim om te doen qua ruimtegebruik en duurzaamheid van het gehele systeem en voor de bewoners van Strandeiland?”

Investeren in een duurzame stad

De aanleg van het warmte- en koudesysteem op Strandeiland draagt in belangrijke mate bij aan de ambitie van Amsterdam om in 2040 aardgasvrij te zijn als stad. In Amsterdam zijn meerdere vergelijkbare warmtevoorzieningen al in gebruik, bijvoorbeeld op het naastgelegen Centrumeiland en rond de kantoren van de Zuidas. De WKO voorziening op Strandeiland is straks het grootste duurzame warmtesysteem van Nederland voor 8.000 huizen, waarvan circa 40% sociale huur is, en 120.000 m2 aan voorzieningen zoals scholen, winkels en horeca.

Afleverset

Eneco beoogt innovaties toe te passen in de nieuwe woonwijk. Zoals lagetemperatuur-afleversets. “Die zijn in ontwikkeling. Daarmee kan je de temperatuur boosten voor warm tapwater. In Nederland is dit op dit moment nog ingewikkeld vanwege de legionellawetgeving en moet je daarom met 65 graden de woning in, of met andere systemen de temperatuur ‘boosten’ na de meterkast. Dat heeft nadelen voor de duurzaamheid van je systeem of voor de duurzaamheid van je woning. We trekken daarvoor momenteel met verschillende marktpartijen op. Vanuit deze samenwerking hopen wij binnenkort een eerste pilot te mogen starten, waarin we onderzoeken of we een geschikte manier kunnen vinden waarbij we legionella kunnen voorkomen. Wanneer we zo’n methode vinden en er een wettelijke goedkeuring voor ontvangen, dan zou je een dergelijke afleverset in veel lage temperatuur-netten willen toepassen.”

Complexiteit

Het feit dat Strandeiland nu nog een zandvlakte is waar allemaal nieuwbouw komt die minimaal voldoet aan BENG, neemt niet weg dat er een bepaalde complexiteit in het project zit voor Eneco, legt Buitenhuis uit. “De woningen en gebouwen zijn allemaal nieuw, dus we kunnen de warmtevraag vrij goed inschatten. De complexiteit is dat we niet precies weten hoe de kavels worden volgebouwd. Daar zijn plannen voor – vanuit de gemeente is er een kader. Maar wat er exact wanneer komt, is beperkt te sturen. Dat is een onzekerheid in het ontwerpen van dit warmtenet.”

Gerelateerd aan Warmteproject Strandeiland