WarmteStad Groningen

Foto van casus

WarmteStad is van Groningen, in 2014 opgericht door de gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen. WarmteStad heeft de overtuiging dat je zorgt voor dat waar je om geeft.

Warmte- en koudeopslag

In de Grunobuurt, het Ebbingekwartier en op het Europapark zijn bronnen voor warmte- en koudeopslag (WKO). Op het Europapark zijn aansluitingen gerealiseerd bij nieuwbouwprojecten Lunettenhof, De Nieuwe Linie en Kolenpark. Inmiddels zijn daar woonzorgcomplex Leyhoeve, appartementencomplex Powerhouse en Sportcentrum Europapark bij gekomen. Ook met andere partijen op het Europapark wordt gesproken over warmte- en koudelevering. De gebouwen ‘Hete Kolen’ en het gemeentelijke kantoor aan het Harm Buiterplein worden al enige jaren duurzaam verwarmd door WarmteStad.

Tweede ‘doublet’

Om alle kantoren en wooncomplexen te voorzien van warmte en koude is in 2019 een zogeheten tweede ‘doublet’ aangelegd. Het Europapark heeft hierdoor een flinke ‘WKO-boost’ gekregen. Honderd meter onder het park zit een metersdikke waterhoudende laag met grof zand. De boven- en onderliggende klei- en zandlagen zorgen ervoor dat water niet kan wegstromen. Ze werken als een 100 meter dikke isolatiedeken. Water dat er in de zomer is ingestopt, kan er in de winter dus met bijna dezelfde temperatuur worden uitgehaald.

Warmtenet Noordwest

In het noordwesten van Groningen (Zernike, Paddepoel, Selwerd) wordt een warmtenet aangelegd (Warmtenet Noordwest). Aan dit net worden in de toekomst meer dan 10.000 huishoudens, instellingen en bedrijven in het noordelijke deel van de stad voorzien van duurzame warmte.

Van de lange adem

WarmteStad is een ondernemende organisatie, maar wel onder voorwaarden. De duurzame Groningse warmte moet voor de bewoners van de stad toegankelijk, flexibel, maar vooral ook betaalbaar zijn. En dat ook blijven. Er wordt niet ingezet op snelle winsten. Daarom is het warmtenetwerk in Groningen niet aan de markt overgelaten. In de projecten werken Groningers aan de toekomst van hun eigen stad en stroomt het geld terug in de lokale economie.

Nationaal Groeifonds

5.000 woningen in de Groningse wijken Selwerd, Vinkhuizen en Paddepoel worden versneld van het aardgas afgehaald en aangesloten op het duurzame Groningse warmtenet van WarmteStad. In totaal ontvangen 12 collectieve warmteprojecten van het consortium NieuweWarmteNu! (NWN!) in heel Nederland gezamenlijk 200 miljoen van het Nationaal Groeifonds, een initiatief van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Financiën.

Gerelateerd aan WarmteStad Groningen