Warmtestation Harnaschpolder

Foto van casus

De Lek/Habo heeft op locatie Harnaschpolder in gemeente Midden-Delfland een Warmte/kracht-station voor Eneco gebouwd. Uniek was daarbij de toepassing van een 1200 kW warmtepomp.

Warmtestation in de Harnaschpolder

Eneco is eigenaar van de grootste stadsverwarmingsnetwerken in Nederland: Utrecht, Rotterdam en Den Haag. Daarnaast is Eneco eigenaar van stadsverwarmingscentrales en de bijbehorende stadsverwarmingsnetwerken op verschillende Vinex locaties in Zuid Holland en Utrecht. Het station Harnaschpolder werd gebouwd met het doel om 13 MW warmte leveren aan circa 1.442 woningen en 13.060 m² utiliteit. De opgewekte 1,8 MW aan elektriciteit wordt terug geleverd aan het elektriciteitsnet.

De warmte installatie

Het hart van de (warmte) installatie wordt gevormd door de combinatie warmtepomp, warmte/kracht-installatie (WKK) en ketels. De 1200 KW Johnson warmtepomp wekt in de nachtelijke uren de warmte op. Deze warmte wordt gewonnnen uit het water van de afvalwaterzuivering. Overdag (plateau uren) produceert de WKK, een Habo/Jenbacher JMS 612, de warmte – 2 MW thermisch en 1,8 MW elektrisch. Drie FH-Crone ketels produceren de extra benodigde warmte. Volgens het warmte etiket van Eneco werd hiermee in 2022 55 % CO2 bespaard in vergelijking met de toepassing van CV-ketels op aardgas.

CO2-besparing

De duurzaamheid van het warmtenet wordt geïllustreerd in de jaarlijkse gepubliceerde warmte-etiketten. In 2022 heeft dit warmtenetwerk 45,7 kg CO2 per GJ warmte uitgestoten. De besparing t.o.v. de CV-ketel is hiermee 12,8 kg CO2 per GJ (22%).

Gerelateerd aan Warmtestation Harnaschpolder