Warmtesysteem Zuid Rotterdam

Het warmtenet van Vattenfall in Rotterdam loopt aan de zuidkant van de Maas, inclusief Hoogvliet en heeft ongeveer 6.500 aansluitingen.

Intensieve samenwerking

In 2020 was er een intensieve samenwerking met de gemeente in het traject naar aardgasvrij. Met name in Pendrecht en in de proeftuinwijk Heindijk zijn daarin goede stappen vooruit gezet. Uitdaging in deze bestaande wijken is de grote verscheidenheid aan woningen en het vinden van passende technische oplossingen..

Ijsselmonde

In IJsselmonde werkt Vattenfall aan het gefaseerd aansluiten van 2.000 woningen in de periode 2020-2024. De verwachte CO2-reductie die dit gaat opleveren bedraagt 2.065 ton. Dit is vergelijkbaar met de jaarlijkse milieuopbrengst van 15.500 zonnepanelen.

Praktische tips uit Heindijk

De wijk Heindijk is een van de zes Rotterdamse proeftuinen om de overgang te maken naar een aardgasvrije warmtevoorziening. De gemeente, woningcorporatie Woonbron en energiebedrijf Vattenfall zijn er aan de slag om de bestaande bouw aan te sluiten op stadsverwarming. Wat zijn de uitdagingen en oplossingen? Lydia Hameeteman, programmamanager aardgasvrij bij de gemeente Rotterdam, Koen van ’t Hof, adviseur duurzaamheid en technisch beleid bij Woonbron en Michiel Houwing manager sales bij Vattenfall Heat delen hun ervaringen. Lees ook het artikel over Heindijk op Warmtenetwerk.nl

Forse CO2-vermindering

Gerelateerd aan Warmtesysteem Zuid Rotterdam