Cursus: Ontwerp van open en duurzame warmtenetten

Datum:
17, 18 en 25 september 2020

Tijdstip:
9.00 uur - 17.00 uur

Locatie:
Kantoor Deltares aan de Boussinesqweg 1 te Delft

Prijs voor deelnemers:
€ 1.650,- exclusief BTW

Om de transitie naar duurzame energieopwekking mogelijk te maken worden het komende decennium vele warmtenetten aangelegd. Deze warmwaterleidingen vragen om specifieke kennis van de ontwerper. In open warmtenetwerken is er sprake van meerdere warmteproducenten op één netwerk. Dit stelt specifieke eisen aan ontwerp en operationele regelingen. In deze cursus worden alle aspecten behandeld om een duurzaam warmtenetwerk te ontwerpen en te beheren.

 

Doel van de cursus
Het doel van de cursus “Ontwerpen van open en duurzame warmtenetten” is om de deelnemer zoveel inzicht te verschaffen dat hij/zij in staat is om een technische en economisch verantwoord warmtenetwerk te ontwerpen waarmee een efficiënte, probleemloze en onderhoudsvriendelijke bedrijfsvoering kan worden verricht.
 
Naast het overdragen van kennis zal er tijdens de cursus voldoende gelegenheid zijn om onderling ervaringen uit te wisselen.
 
De cursus bestaat uit 2 delen. In het 1e deel (twee opeenvolgende cursusdagen) wordt met name de theorie behandeld, ondersteund door oefeningen. Het 2e deel bestaat uit een praktijkdag waarin aan de hand van praktijkvoorbeelden de cursist in groepjes aan de slag gaat om de theorie toe te passen in één of meerdere cases. Hierbij wordt gebruik gemaakt van software tools waarbij de cases zelfstandig of met support van de docenten (nu meer in de rol van coach) uitgewerkt worden. De 3e dag is optioneel. Cursisten van voorgaande edities kunnen zich ook alleen voor de 3e dag aanmelden.
 

 

Doelgroep
Iedereen de in de praktijk te maken heeft met het ontwerpen en beheren van warmtenetten kan deelnemen aan deze cursus. Denk hierbij aan medewerkers van:
 
·      Adviesbureaus in de warmtesector
·      Warmteleveranciers
·      Aannemers geothermie, tuinbouw, WKO-sector
 
Het gewenste vooropleidingsniveau is minimaal HBO.
 

 


Programma
De cursus bestaat uit en mix van presentaties en oefeningen. De cursus wordt verzorgd door ervaren projectleiders van Deltares, afdeling Hydraulics for Infrastructure and  Industry en RotterdamEngineering.
 
De cursisten worden uitgenodigd om een ontwerpvraag/praktijkcase aan te leveren die op dag 3 gezamenlijk uitgewerkt kan worden. Deltares en Rotterdam Engineering zullen een keus maken uit de aangeleverde praktijkcases.
 
Meer informatie vindt u op de website van Deltares.

Bekijk ook andere evenementen