Duurzaam Gebouwd: IT GIET OM!

Datum:
14 februari 2019

Tijdstip:
8.30 tot 18.00 uur

Locatie:
Leeuwarden

Provincie Fryslân heeft grote ambities op het gebied van verduurzaming en komt met een gebiedgerichte aanpak. Het klimaat verandert door de uitstoot van broeikasgassen. De energievoorraad in Nederland van olie en gas raakt op. De energieprijzen gaan op termijn flink stijgen. Daarom komt provincie Fryslân in actie en zal een grote bijdrage leveren aan de energietransitie! Daarmee sluiten zij aan op Nationale, Europese en wereldwijde afspraken.

Provincie Fryslân zet in op energie besparen, opwekking van duurzame energie en als het niet anders kan op het zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen als olie en gas. Kansen binnen thema’s als energieopwekkend bouwen, Nul op de Meter, #VanGasLos, energieleverende en circulaire bouw worden uiteengezet. 

It Giet Om staat op 14 februari centraal tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres 2019. Maar wat houdt dit eigenlijk in? Waar richt de provincie Fryslân zich de komende periode op en welke thema’s krijgen volop aandacht?

CIRCULAIR FRIESLAND
Circulariteit is het eerste onderwerp waarop het congres zich richt. Het sluiten van kringlopen en het gebruiken van afval voor nieuwe producten vormt een belangrijke pijler om Fryslân te verduurzamen. Een van de initiatieven die zich binnen de provincie richt op de versnelling naar een circulaire economie is Circulair Friesland. Deze vereniging stelde eerder een beleidsbrief op, waarin de opmars naar de meest gunstige ontwikkelregio van Nederland beschreven staat.

FRIESE ENERGIETRANSITIE
Ook het gewichtige #VanGasLos staat als onderwerp in de schijnwerpers. Hoe kan het ook anders, met de omvangrijke ambities die beschreven staan in het klimaatakkoord: in 2021 worden nog 100.000 corporatiewoningen aardgasloos gemaakt en in 2021 maken gemeenten duidelijk of wanneer een wijk van het gas af gaat. Het afscheid van aardgas vormt ook voor Fryslân een belangrijke uitdaging en de regio zet onder andere in op duurzame energie afkomstig van de ‘Mienskip’.

SAMENWERKING
Diezelfde Mienskip-gedachte vinden we terug in het derde en laatste thema: de samenwerking tussen partijen. Die wordt steeds belangrijker, aangezien de bouw- en vastgoedsector op zoek moet naar passende verduurzamingsoplossingen in de omgeving. In plaats van een one size fits all-aanpak gaat het de komende jaren om het bepalen van de beste route voor iedere wijk. Juist om deze reden brengen we op 14 februari wederom honderden bouw- en vastgoedprofessionals bij elkaar om knopen door te hakken en de opgave met beide handen aan te grijpen.

Voor meer info klik hier

Bekijk ook andere evenementen