PLANHEAT, helpt je stad voor te bereiden op een energietransitie!

Datum:
7 en 21 januari 2020

Tijdstip:
11.00 uur - 16.30 uur

Locatie:
Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft

Vorig jaar kondigden wij in het magazine van Stichting Warmtenetwerk reeds de PLANHEAT-tool aan, een gratis, open source tool om lokale overheden, energie coöperaties e.d. te ondersteunen bij de selectie, simulatie en vergelijking van alternatieven voor gasloze, duurzame en economisch aantrekkelijke scenario’s voor het verwarmen en koelen van gebouwen. De faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft heeft afgelopen jaren met enkele internationale partijen samengewerkt aan de ontwikkeling en validatie van de PLANHEAT-tool. De ontwikkeling van de tool is een driejarig project dat is medegefinancierd met het EU-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie “Horizon 2020”. Inmiddels is de PLANHEAT-tool beschikbaar via de website http://planheat.eu/tool-download en worden er binnenkort twee gratis live-trainingen georganiseerd op de Technische Universiteit Delft.
 
Tijdens de live trainingen, zullen docenten van de Technische Universiteit Delft, plaatselijke belanghebbenden opleiden en begeleiden om het potentieel van de PLANHEAT-tool volledig te benutten. Als je deelneemt aan de face-to-face trainingssessies kun je leren hoe je de lokale energievraag en potenties in kaart brengt en hoe je de energievoorziening kunt plannen en simuleren:
● Simuleer mogelijke toekomstscenario’s
● Begrijp en vergelijk deze nieuwe scenario’s
● Ontdek mogelijkheden voor energetische, economische en ecologische voordelen!

 

Modules
De PLANHEAT-tool bestaat uit een aantal onderdelen die worden behandeld:
Module 1:   Invoergegevens die nodig zijn voor het in kaart brengen en plannen van nieuwe verwarmings- en koelscenario’s
Module 2:   Hoe vraag en aanbod in kaart te brengen met behulp van de PLANHEAT mapping-module?
Module 3:   Het genereren en simuleren van duurzame scenario’s voor verwarming en koeling met behulp van de PLANHEAT plannings- en simulatie-modules?
Module 4:   Hoe de PLANHEAT-tool te gebruiken voor het in kaart brengen, plannen en vergelijken van duurzame energiesystemen voor verwarming en koeling?
 

Webinars
Voor deze modules zijn de afgelopen jaren webinars verzorgt. De opgenomen webinars, presentaties en trainingsmateriaal zijn  te vinden in de “document repository” op de website www.planheat.eu. Om werkelijk te ervaren wat de PLANHEAT-tool voor u kan betekenen worden twee live trainingen georganiseerd. Tijdens deze live trainingen wordt met de tool gewerkt op uw eigen computer en kunt u ook vragen stellen of zaken inbrengen. De tool is een plug-in voor het gratis downloadbare QGIS-programma en is geschreven in de Engelse taal. De live trainingen kunnen in de Nederlandse taal gegeven worden als alle deelnemers Nederlands verstaan. De eerste live training die de module 1 en 2 behandelt wordt gegeven op dinsdag 7 januari van 11:00 uur tot 16:30. De 2e live training die de modules 3 en 4 behandelen wordt gehouden op 21 januari van 11:00 uur tot 16:30. Beide trainingen worden gegeven op de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft. U kunt zich opgeven voor deze gratis trainingen door een mail te sturen naar m.a.fremouw@tudelft.nl
 
Wij zijn verheugd om u te verwelkomen!
 
Dr. ir. Leo Gommans, ir. Tess Blom en ir Michiel Fremouw
Faculty of Architecture and the Built Environment
Technische Universiteit Delft

 

DHC+ Technology Platform c/o Euroheat & Power
Leader of Engagement Strategy
e info@planheat.eu
t  0032 (0)2740 21 10

Bekijk ook andere evenementen