Seminar Data & Warmtenetten

Datum:
16 april 2024

Tijdstip:
12.00 - 18.00 uur

Locatie:
LocHal Tilburg

Prijs voor deelnemers:
gratis

Prijs voor niet-deelnemers:
gratis

AKD nodigt je graag uit voor een informatief seminar over Data & Warmtenetten op dinsdag 16 april 2024. Tijdens dit seminar gaan ze in op de digitalisering van warmtenetten en de vraagstukken die op dit gebied rijzen. Denk bijvoorbeeld aan: ‘Wat is er op dit gebied nu en straks in Wcw (nieuwe Warmtewet) geregeld?’ en vraagstukken op het gebied van privacy en bescherming van persoonsgegevens.

 

Programma
Om 12.00 uur heten wij je welkom met een lunch, waarna we gezamenlijk de verdieping zullen zoeken in de vraagstukken rondom data en warmtenetten.

Gedurende de middag zullen Annelies Huygen, bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en consultant bij TNO, evenals deskundigen van EnergyVille, Tilburg University (TILT), en AKD hun kennis en perspectieven met ons delen. Hierbij gaan ze in op de volgende onderwerpen:

  • Ontwikkelingen & innovaties op de energie- en warmtemarkt in de gebouwde omgeving;
  • Nieuwe wetgeving, met name de Energiewet en de Wet collectieve warmte (Wcw);
  • Een technische uitleg over de ontwikkeling en innovatie van de warmtemeter;
  • Wat gebeurt er in de Belgische warmtemarkt en wat kunnen we daarvan leren;
  • Een verdieping in het juridisch kader omtrent verbruikersdata;
  • Vraagstukken rondom verbruikersdata op het gebied van privacy en de AVG.

Na een korte pauze willen we een discussie starten over deze onderwerpen. Tijdens deze discussie willen we vragen opwerpen om te kijken wat de weg vooruit is in de warmtemarkt en waar nu en in de toekomst mogelijkheden tot realisatie en uitbereiding liggen.

Om de dag af te sluiten, nodigen we je uit voor een netwerkborrel om 17.00 uur. Een perfecte gelegenheid om contacten te leggen en ideeën uit te wisselen met gelijkgestemden.

 

Aanmelden
Wil je je kennis vergroten en bijdragen aan de discussie over de toekomst van de warmtevoorziening en ben je werkzaam in de warmtebranche, bijvoorbeeld bij een (lokale) overheid, leverancier, woningcorporatie, netwerkbedrijf of meetbedrijf? Registreer je dan via onderstaande aanmeldbutton voor het seminar op dinsdag 16 april in Tilburg. Aanmelden kan tot uiterlijk 31 maart 2024 of totdat het maximale aantal deelnemers is bereikt. Deelname is kosteloos.

Bekijk ook andere evenementen