Uitnodiging kennissessie Wet collectieve warmte (Wcw)

Datum:
11 januari 2024

Tijdstip:
14.30 - 16.00 uur

Locatie:
Verkadefabriek, 's-Hertogenbosch

Prijs voor deelnemers:
Gratis

Prijs voor niet-deelnemers:
€ 150,-

Om de impact van klimaatverandering te verminderen, moeten Nederlandse woningen en gebouwen in 2050 aardgasvrij zijn. In de komende jaren is er dan ook een aanzienlijke inspanning nodig om ongeveer 2,6 miljoen extra aansluitingen op collectieve warmtesystemen te realiseren als alternatief voor gas. De nieuwe Wet collectieve warmte (Wcw) zal dit moeten ondersteunen om de energietransitie te versnellen. 

 

Het wetsvoorstel voor de Wcw heeft als doel de overgang naar duurzame warmte, met name in de gebouwde omgeving, te versnellen. Tegelijkertijd streeft het ernaar de publieke belangen van duurzaamheid, leveringszekerheid en betaalbaarheid beter te waarborgen.

 

Invoering Wet collectieve warmte (Wcw) 
Op 14 november is het voorstel voor de Wcw voor advies voorgelegd aan de afdeling Advisering van de Raad van State. De voorbereidende documenten zijn recentelijk openbaar gemaakt. Het is de bedoeling dat de Wcw in 2025 van kracht zal worden.

Door middel van een interactieve kennissessie willen wij de deelnemers van Stichting Warmtenetwerk en overige geïnteresseerden informeren over de inhoud en implicaties van het wetsvoorstel.  

 

Programma Kennissessie *
Op 11 januari 2024 organiseert de Programmaraad Wet- en regelgeving van Stichting Warmtenetwerk een kennisevent over de Wcw. Tijdens de kennissessie zal Femke Heine van EZK een inleiding geven over het wetsvoorstel en is er gelegenheid om vragen te stellen.

Aansluitend aan deze kennissessie bent u tevens van harte uitgenodigd voor de nieuwjaarsborrel die ook in de Verkadefabriek plaatsvindt. Bekijk hieronder de tijden van het programma:

 

14.15 uur – Inloop en ontvangst

14.45 uur – Opening en welkom

14.55 uur – Plenaire presentatie Femke Heine (Senior beleidsmedewerker, Ministerie EZK)

15.55 uur – Wrap-up en afsluiting

16.00 uur – Nieuwjaarsborrel (Jong) Warmtenetwerk (Clubzaal, Verkadefabriek)

 

 

Doelgroep
Deze kennissessie is interessant voor gemeenten, energiebedrijven en netbeheerders, corporaties en andere partijen die zich bezighouden met de ontwikkeling en aanleg van warmte(netten). Er is gedurende de sessie volop gelegenheid om uw vragen te stellen aan de sprekers.

 

Stuur uw vragen van tevoren aan ons toe 
Wat speelt er bij u rondom de invoering van de Wcw? Wij willen dit graag van u weten zodat we hier voorafgaande aan de bijeenkomst een goed beeld van hebben. Uw vragen kunt u op het aanmeldformulier invullen en aan ons toesturen.  

 

Aanmelden en kosten
Voor deelnemers van Stichting Warmtenetwerk, overheden en woningcorporaties is dit kennisevent gratis. Aan niet-deelnemers vragen wij een financiële bijdrage van € 150,- (excl. BTW). Aanmelden kan via deze link. 

 

Komt u daarna ook naar de nieuwjaarsborrel?
Voor deelnemers van Stichting Warmtenetwerk is de nieuwjaarsborrel gratis. Aan niet-deelnemers vragen wij een financiële bijdrage van €50,-. Aanmelden kan via deze link

 

Routebeschrijving en parkeren
Dit kennisevent vindt plaats in de Verkadefabriek, Boschdijkstraat 45 te ‘s-Hertogenbosch. Een routebeschrijving vindt u hier

Zien wij u ook op 11 januari in ‘s-Hertogenbosch?

Bekijk ook andere evenementen