Vakbeurs Energie

Datum:
8 - 10 oktober 2019

Locatie:
Den Bosch

Van 8 tot en met 10 oktober 2019 vindt de 15de editie van de Vakbeurs Energie plaats in de Brabanthallen in Den Bosch. De beurs is uitgegroeid tot een onmisbaar platform voor iedereen die serieus met duurzame energieopwekking en energiebesparing bezig is. Dit platform bestaat uit ruim 350 exposanten en partners en honderden inhoudelijke sessies. Uniek daarbij is de verbinding die wordt gelegd tussen de belangrijkste betrokken sectoren; gebouwde omgeving, industrie -door de combinatie met Industrial Heat & Power – en – door de combinatie met de vakbeurs Ecomobiel – mobiliteit. Energietransitie en wetgeving

Wil energietransitie in Nederland echt van de grond komen dan zullen we moeten versnellen en opschalen. Dat stelt Medy van der Laan, voorzitter van Energie Nederland, brancheorganisatie voor energiebedrijven. “We hebben schaal nodig. Want een product ontwikkelen voor 20 duizend mensen is veel te kostbaar. Wil een innovatie kans van slagen hebben, dan moet je voor een miljoen mensen kunnen produceren.” Ook de RVO.nl benadrukt de versnelling: slechts 20% van alle Nederlandse kantoren voldoet op dit moment aan de voorgenomen wetgeving. De overgrote meerderheid van de ruim 67 duizend kantoorpanden heeft anno 2018 nog geen energielabel. Toch is de RVO.nl positief gestemd. “De markt beweegt nu ook. Banken stellen steeds vaker duurzaamheidseisen aan kantoren. Het is bovendien bewezen dat duurzaam vastgoed meer waard is.” Hans van der Spek, clustermanager energie bij FME, presenteerde de ‘Visie op grootschalige energieopslag’ tijdens de Energy Storage Day: er moet snel actie ondernomen worden. “Een integrale kosten-batenanalyse is essentieel. Maar ook moeten investeringen gestimuleerd worden en moeten we stoppen met de afschakeling van duurzame bronnen. En heel belangrijk: beperk hinderlijke wet- en regelgeving als de dubbele energiebelasting.”

 

Comfort

Comfort wordt een steeds belangrijkere factor binnen de energietransitie. Een oplossing waarbij ook is nagedacht over de looks zijn de zonnepanelen met een print van Dutch Solar Design. Deze gevelpanelen bieden de mogelijkheid om elk patroon of tekening op de zonnecellen te printen. Thermo-akoestische koeling is een mooi voorbeeld van gebouwkoeling zonder het verbruik van ook maar een kilowatt aan energie. De Twentse start-up Sound Energy gebruikt geluid om koude lucht op te wekken. Deze innovatie kan de wereld van gebouwkoeling de komende jaren op zijn grondvesten doen schudden.

 

Ondernemen met Energie

De steeds strenger wordende emissienormen dwingen bedrijven steeds meer om elektrisch te gaan werken. Dit werkt branche-overstijgend en slimme concepten worden op andere plekken hergebruikt. Zo ontwikkelde het Duitse bedrijf Bender een technologie die zijn oorsprong vond in operatiekamers, maar waar nu ook elektrische bussen of vrachtwagens van profiteren. Raymond Vergouwe, commercieel technisch adviseur bij Bender: “De markt loopt tegen het probleem aan dat er geen totaaloverzicht is van de beschikbaarheid van hun wagenpark. Onze visualisatietechniek kunnen we volledig customizen voor andere marktsegmenten.” Waar Bender een prachtig voorbeeld is van hoe ontwikkelingen binnen verschillende branches kunnen worden ingezet, is de combinatie van Ecomobiel en Vakbeurs Energie een voorbeeld van het verbinden van verschillende branches op gezamenlijke vraagstukken. ABB maakte dankbaar gebruik van deze integraliteit door een rondetafelsessie te organiseren. Mensen uit diverse sectoren gingen met elkaar in discussie over onderwerpen die iedereen op verschillende gebieden raken, maar ook een sterke verbinding hebben: smart cities, smart mobility, smart grids, smart homes en smart buildings.  Op deze manier vergaarde het bedrijf waardevolle kennis en verrassende inzichten.

 

Opslag en laden

Er was woensdag een enorme belangstelling voor de Energy Storage Day.  Zowel bezoekers van Vakbeurs Energie als Ecomobiel konden hier terecht voor de laatste ontwikkelingen op dat vlak. Binnen de energietransitie kunnen elektrische auto’s in combinatie met slimme laadoplossingen een belangrijke rol gaan spelen in de opslag van duurzame energie en het balanceren van het elektriciteitsnet. Naast primeurs van automerken als Renault en Fiat waren er ook diverse (ver)nieuw(d)e laadoplossingen op Ecomnobiel te vinden. Ook hier zien we de relevantie van de combinatie van de beurzen goed terug.

 

Industrie

Met veel succes werd ook deze editie van Vakbeurs Energie speciale aandacht gegeven aan de industrie middels het platform Energie & Industrie. Tijdens Industrial Morning gaf Emmo Meijer aan dat de chemie het voortouw dient te nemen in de klimaatoplossing. “Als we afwachten tot de overheid ons dwingt tot het nemen van maatregelen dan verliezen we als chemische industrie onze license-to-operate.”  Goede berichten: Volgens aardwarmte-expert Frank Schoof (tevens voorzitter van stichting Platform Geothermie en onderzoekscoördinator van de Kennisagenda Aardwarmte van het ministerie van EZ) kan dertig procent van de industriële warmtebehoefte worden afgedekt met warmte uit bronnen op vijf kilometer diepte of dieper. Hoewel in Nederland nog weinig ervaring is met ultradiepe geothermie, zijn er inmiddels succesvolle projecten uitgevoerd met diepe aardwarmte in de glastuinbouw en de gebouwde omgeving.

“De industrie loopt behoorlijk achter als we het hebben over stoom als businesscase. Mede doordat de overheid nauwelijks handhaaft overigens. Als ik te hard rijdt krijg ik een boete, als een groot bedrijf zich niet houdt aan de Meerjaren Afspraken (MJA’s) gebeurt er niets.” stelt Kees de Greef namens het Stoomplatform. Hij was medeorganisator van Seminar ‘Businesscase voor stoom – Financiën’. Doel van het seminar was om eindgebruikers van stoominstallaties te doordringen van de noodzaak tot energiebesparing. Deelnemers werden middels een rollenspel ‘gedwongen’ door een andere bril naar energiebesparing op stoom te kijken. “We hopen dat besparingsmaatregelen hierdoor sneller worden uitgevoerd. Want dat is nodig.” Aan de slag dus! Door de exposanten op het Stoomplein werden volop oplossingen geboden, waar bezoekers meteen mee aan de slag zouden kunnen.

 

Volop interesse

Vakbeurs Energie wordt ook in 2019 weer tegelijkertijd met Ecomobiel  en Industrial Heat & Power georganiseerd. Van 8 t/m 10 oktober zijn de Brabanthallen in Den Bosch ook volgend jaar weer het toneel voor duurzame innovatie in mobiliteit, energieopwekking en energiebesparing in de gebouwde omgeving en industrie.

 

Praktisch

Vakbeurs Energie: 8, 9 en 10 oktober 2019 in de Brabanthallen in Den Bosch. Ecomobiel: 8, 9 en 10 oktober 2019.  Industrial Heat Power: 8, 9 en 10 oktober 2019. Dagelijks van 10.00-17.00 uur. Zie voor meer informatie vakbeursenergie.nl, ecomobiel.nl en industrialheatandpower.nl. 

 

www.vakbeursenergie.nl

Bekijk ook andere evenementen