AKD


AKD
AKD adviseert bij warmteprojecten van A tot Z: van ontwikkelfase tot financial close en alles daartussenin. Denk aan – begeleiding bij – alle benodigde vergunningen, het bestemmingsplan, subsidies, aanbestedingen en contracten. AKD beschikt over een unieke combinatie van kennis & ervaring op het gebied van regelgeving voor de warmtesector, gecombineerd met full service juridische dienstverlening.

Visie op de energietransitie

De energietransitie is een enorme opgave die ons allemaal aan gaat en veel verschillende rechtsgebieden bestrijkt. Het recht zou een katalysator voor de realisatie van deze opgave moeten zijn. Het zou stakeholders in staat moeten stellen om projecten van de grond te krijgen en balans tussen businesscase en belangen van afnemers en omwonenden moeten creëren. Helaas zien wij dat regelgeving niet alleen katalyserende kenmerken heeft. Ingrijpende wijzigingen volgen elkaar in rap tempo op (Warmtewet 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 en 2.0, Omgevingswet, Mijnbouwwet, nieuwe SDE-regelgeving etc.), zijn niet altijd even overzichtelijk en ook niet altijd even goed op elkaar en de praktijk afgestemd. En daar kan AKD nu juist van toegevoegde waarde zijn.

De energietransitie in praktijk

AKD wil haar steentje bijdragen aan de energietransitie. Dit doen wij door binnen de geldende regelgeving een weg naar haalbare businesscases te vinden. Iets waartoe we goed in staat zijn door beheersing van het gehele ‘juridisch warmtespectrum’. Zo heeft ons warmteteam kennis van o.a. de Warmtewet, Mijnbouwwet, subsidie regelgeving, staatssteun- en aanbestedingsrecht, structurering en ondernemingsrecht, fiscaliteit, commerciële en bouwcontracten zoals PPS en financieringsrecht. Dat wij ook de verschillende spelers in de warmtetransitie, dus niet alleen ondernemingen, maar bijvoorbeeld ook (proefuin-)gemeenten, provincies, waterschappen en woningcorporaties bijstaan, stelt ons daarbij goed in staat integraal te adviseren.Categorie

Exploitatie, Beheer
Ingenieursbureau, Dienstverlener


Kernactiviteiten

Integrale juridische dienstverlening (advocaten
notarissen & fiscalisten) met multidisciplinair warmteteam
Begeleiding naar (juridisch) haalbare businesscases
Geschilbeslechting