Fakton Energy


Fakton Energy
Fakton Energy adviseert op het snijvlak van energie, financiën en de gebouwde omgeving. Onze rol is de complexiteit van energievraagstukken samen te brengen in een transparante en haalbare business case en om partijen op basis daarvan met elkaar te verbinden. Daarbij richten we ons niet alleen op de financiële haalbaarheid, maar ook op de sociale aspecten en de kwaliteit van het proces.

Visie op de energietransitie

Voor de business cases op het gebied van de energietransitie ontwikkelden en gebruiken wij de methode van de integrale energie exploitatie. Die methode beschouwt het gehele proces van productie, transport tot levering en gebruik van warmte en energie als een keten van afzonderlijke deel business cases.

De energietransitie in praktijk

Fakton Energy levert kennis en kunde op het terrein van financiële exploitatie, financiering en procesmanagement om te komen tot solide, duurzame en transparante business cases. Dit doen wij voor alle partijen in de energieketen: gemeenten, woningcorporaties, energieleveranciers en netbeheerders.Categorie

Financiering
Ingenieursbureau, Dienstverlener
Ontwikkeling


Kernactiviteiten

Structureren energievraagstukken
Verbinden partijen
Business cases energie
Energie- en wijktransitieplannen
Verduurzaming vastgoedportefeuilles
Circulariteit


Website

www.fakton.com