Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW)


Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW)
Vóór 2030 moeten 1,5 miljoen woningen en vele andere gebouwen zijn verduurzaamd en/of van het aardgas af. Het NPLW is er om gemeenten hierbij te ondersteunen. Het NPLW is een interbestuurlijk programma met als belangrijkste partners BZK, EZK, VNG, IPO, Aedes, Netbeheer Nederland en de Unie van Waterschappen.

Visie op de energietransitie

Het NPLW is er voor gemeenten, om hun doelen in 2030 en 2050 in de warmtetransitie te laten halen. Naast individuele oplossingen, zijn ook collectieve warmteoplossingen hier een belangrijk en onmisbaar onderdeel van.

De energietransitie in praktijk

Door kennis en handelingsperspectief te bieden aan gemeenten die met deze oplossingen voor de warmtetransitie bezig zijn. Daarnaast monitort het NPLW ook de voorgang van de warmtetransitie en signaleert en agenderen we knelpunten en kansen in deze opgave.Categorie

Overheid
Overig


Kernactiviteiten

Ondersteuning gemeenten bij regierol in de warmtetransitie


Website

www.nplw.nl