NetVerder


NetVerder
NetVerder, onderdeel van de Stedin Groep, speelt in op de toenemende complexiteit van de energietransitie, en pakt een duidelijke rol. NetVerder ontwikkelt nieuwe energie infrastructuren. Dit zijn open netten voor onafhankelijk transport en distributie van warmte en koude.

Visie op de energietransitie

"NetVerder ziet een toenemende complexiteit in het energielandschap. Ons doel is vooruit komen en versnelling van de energietransitie. Een duurzame en CO2-vrije omgeving, dat is de ambitie die ons verbindt. Wij betrekken alle stakeholders en werken samen vanuit de veranderende behoefte naar energie. Wij kijken hierbij ver vooruit omdat wij vinden dat we verantwoorde keuzes moeten maken die leiden tot een duurzame samenleving. De toenemende elektrificatie, de uitfasering van aardgas en de uitrol van nieuwe infrastructuren vergen maatschappelijk kostenbewustzijn en strategische afwegingen voor de lange termijn. "

De energietransitie in praktijk

We werken voor én samen met gemeenten, projectontwikkelaars, woningcorporaties en bewoners in het streven naar verduurzaming van de gebouwde omgeving. Daarbij nemen we het hele energiesysteem in beschouwing, evenals de betaalbaarheid van de verschillende routes en de leveringszekerheid daarvan.

Iedereen kan onder dezelfde condities gebruikmaken van onze netwerken, betaalbaar en betrouwbaar. Hiermee maken we opwekking en gebruik van duurzame energie toegankelijk. Wij optimaliseren alle lokale aanwezige energie-infrastructuren en faciliteren daarmee de inzet van lokale duurzame bronnen. Onze deskundigheid op het gebied van ondergrondse infrastructuren gebruiken we om werkzaamheden eenvoudiger te kunnen organiseren.Categorie

Exploitatie, Beheer
Overig


Kernactiviteiten

Netwerkbedrijf
Onafhankelijk netbeheer
Beheer en exploitatie van warmte


Website

www.netverder.nl