Bewoners Vruchtenbuurt Den Haag regelen zelf aansluiting op warmtenet

Geplaatst op 11-08-2022 door Stichting Warmtenetwerk

Vanaf 2026 is het voor woningeigenaren verplicht om voor een duurzaam alternatief te kiezen voor verwarming en warm tapwater, wanneer de CV-ketel moet worden vervangen. De bewoners van de Vruchtenbuurt in Den Haag willen hierop vooruitlopen en nemen het heft in eigen hand. Vanaf 2025 wordt een groot deel van de Vruchtenbuurt verwarmd via een duurzaam warmtenet.

 

Bewonersorganisatie ‘Warm in de Wijk’ is de initiatiefnemer van het warmtenet. Voor dit project werken zij samen met onder meer Dunea en gemeente Den Haag. Voor de haalbaarheid van dit collectieve project was het nodig om 500 buurtbewoners mee te krijgen. In het voorjaar van 2022 hebben bijna 650 bewoners de intentieverklaring getekend. Daarmee is het benodigde aantal ruimschoots gehaald.

 

Persoonlijke gesprekken
“Dankzij de vele persoonlijke gesprekken die de inwoners met Warm in de Wijk en met elkaar over dit warmtenet hebben gevoerd is er nu een serieuze stap gezet in het mogelijk maken van een eigen duurzaam warmtenet’, laat de gemeente Den Haag weten in een reactie op Den Haag FM.

 

Draagvlak
Nu er voldoende draagvlak is voor het warmtenet als oplossing voor verduurzaming van de Vruchtenbuurt, wordt het project verder in de steigers gezet, kan het ontwerp voor het netwerk worden gemaakt en kunnen de investeringen hiervoor worden gedaan. In de tussentijd anticipeert Warm in de Wijk alvast op de aansluiting op het warmtenet met voorbereidingen die zij nu al kunnen treffen, zoals het overstappen op elektrisch koken of tijdelijke oplossingen voor CV-ketels die aan vervanging toe zijn.

 

Kennis en informatie warmtenetten op één plek
Er komen steeds meer nieuwe en lokale initiatieven voor warmtenetten. Stichting Warmtenetwerk helpt nieuwe initiatieven in de zoektocht naar de benodigde kennis en informatie. Samen met onze deelnemers zetten wij ons in voor de energietransitie, o.a. door praktijkervaringen en kennis met elkaar te delen.

 

Wegwijzer Warmtenetten
Zo is er een praktisch totaaloverzicht: de Wegwijzer Warmtenetten. Hierbij richt Stichting Warmtenetwerk zich vooral op gemeenten en woningcorporaties, die in hun zoektocht naar informatie door de bomen het bos niet meer zien. In de loop der tijd is de wegwijzer steeds meer uitgebreid en wordt deze goed bezocht. Geïnteresseerden in collectieve warmte vinden er gerichte informatie, praktijkervaringen, antwoorden en mogelijke partners. 

 

Warmteprojectentool
Daarnaast hebben wij een handige tool ontwikkeld, in samenwerking met Talent voor Transitie.  Er is een enorme schat aan kennis en data beschikbaar van bestaande en z nog te realiseren warmteprojecten. In de Warmteprojectentool vindt u deze op één centrale plek: praktijkvoorbeelden, technische specificaties, welke duurzame warmtebronnen er gebruikt worden voor welk net, wie de betrokken partijen zijn én in hoeverre de bewoners bij de projecten betrokken zijn.

 

Foto: Warm in de Wijk

Lees ook onze andere berichten