Novar


Novar
Novar ontwikkelt grootschalige groene energiesystemen waarbij we werken met zonthermie, energieopslag, slimme energienetwerken, warmte en meer. Met elk project dat wij opleveren, bouwen wij aan een schone toekomst. Onze ambitie is om voor 2030 4GW aan duurzame energie te realiseren.

Visie op de energietransitie

Novar vindt het belangrijk dat er in de energietransitie gekeken wordt naar een integrale aanpak van zowel elektra, warmte als de slimme aansturing hiervan. Per locatie of situatie moet worden bekeken welke duurzame bronnen er ter beschikking zijn en hoe deze duurzaam ontwikkeld kunnen worden om aan de energievraag te voldoen. Dit alles in samenwerking en overeenstemming met de omgeving. Daarnaast ziet Novar dat het warmtenet van de toekomst moet gaan bestaan uit meerdere duurzame bronnen die slim met elkaar communiceren over vraag en aanbod voor een maximale impact op de C02 reductie.

De energietransitie in praktijk

Wij zijn flexibel en staan open voor verschillende technologieën. Samen met onze klanten gaan wij opzoek naar duurzame oplossingen voor de lange termijn. Zo zijn wij momenteel bezig met de realisatie van het grootste zonthermische project van Europa. In het najaar van 2023 wordt het zonthermisch park Dorkwerd in gebruik genomen. De vacuüm zonnecollectoren leveren warmte aan het net van Warmtestad voor 2600 woningen. Daarmee is het een belangrijk onderdeel van het warmtesysteem in de gemeente Groningen. Het is mooi te zien wat de opbrengst is van een nieuwe generatie vacuüm-panelen, hoe het geheel aantakt op de warmtecentrale en dat het economisch uit kan. Dat is hoe Novar inhoud geeft aan de warmtetransitie.Categorie

Bouw, Realisatie
Exploitant Warmtenet, Warmteproducent
Exploitatie, Beheer
Financiering
Ontwikkeling


Kernactiviteiten

Energietransitie
Groene warmte
Zonthermie
Duurzame energiesystemen
Slimme warmtenetten


Website

https://www.novar.nl/