Nuon Warmte


Nuon Warmte
Nuon is één van de grootste energiebedrijven van Nederland en dochter van het Zweedse Vattenfall. Het bedrijf beheert warmtenetten in de regio’s Almere, Amsterdam, Arnhem, Ede, Lelystad, Leiden, Nijmegen en Rotterdam.

Visie op de energietransitie

Net als haar moederbedrijf heeft Nuon de missie om fossielvrij leven mogelijk te maken binnen één generatie. Onze warmtenetten worden duurzamer door schonere technieken en de koppeling van duurzame bronnen, ook van derde partijen. Als ‘green matchmaker’ zorgt Nuon voor directe warmteverbindingen tussen duurzame warmtebronnen en grootverbruikers We streven ernaar op termijn 100 procent CO2-vrije warmte te leveren.

De energietransitie in praktijk

Nuon levert stadswarmte aan ruim 130.000 woningen en 1.900 grootverbruikers. Het bedrijf investeert in de aanleg van warmtenetten op nieuwbouwlocaties en in de gebouwde omgeving. De stadswarmte van Nuon genereert momenteel gemiddeld 54% minder CO2-uitstoot dan gasgestookte cv-ketels. De mate van duurzaamheid verschilt per stad of regio en is afhankelijk van de gebruikte warmtebron.

Naast warmtenetten heeft Nuon Warmte in Amsterdam koudenetten aan de Zuidas en in de Zuidoostlob nabij de Arena. Deze projecten gebruiken duurzame koude uit diepe meren.Categorie

Exploitant Warmtenet, Warmteproducent
Exploitatie, Beheer


Kernactiviteiten

Ontwikkeling
productie
levering
beheer stadswarmte en warmtenetten


Website

www.nuon.nl/warmte


Website

www.vattenfall.com