PRO6 managers


PRO6 managers
PRO6 managers maakt inkoopstrategieën, begeleidt opzet warmtebedrijven, inkooptrajecten, aanbestedingen en contractfases voor de aanleg van warmtenetten. Het is onze missie om te zorgen voor een landelijke uniformere aanpak en standaard basiscontractbuffet voor warmtenetten. Dit doen wij met passie door Samen Beter te Bouwen!

Visie op de energietransitie

"PRO6 managers is intrinsiek gemotiveerd om samen met overheden, marktpartijen en initiatiefnemers een bijdrage te leveren aan de versnelling van de warmtetransitie en de verduurzaming van Nederland. Bij deze versnelling moet iedereen mee kunnen doen en moet de warmtetransitie ook betaalbaar blijven. Onze focus ligt daarom op het versnellen van projecten in de collectieve duurzame warmtevoorziening (warmtenetten) in de bestaande bouw. Wij fungeren in de warmtetransitie als de ‘satéprikker’ en sturen projecten aan en begeleiden van initiatief tot eerste warmtelevering. Onze meerwaarde ligt in het verbinden, overbruggen van verschillen, out-of-the-box naar uitdagingen kijken (omdenken) en een katalysator zijn."

De energietransitie in praktijk

Ons dagelijke werk omvat nauwe samenwerking met klanten om samen tot duurzame oplossingen te komen. Wij ondersteunen onze klanten bij het plannen van verduurzamingsstrategiëen en bij implementatie hiervan.Categorie

Bouw, Realisatie
Exploitatie, Beheer
Financiering
Overig
Overig


Kernactiviteiten

Inkopen
aanbesteden
project- en contractmanagement
projectbeheersing
bouwteams
teamcoaching


Website

www.pro6managers.nl