Kenniscafé uniform contracteren bij Warmtenetten

Datum:
4 april 2024

Tijdstip:
van 15.00 tot 18.30 uur

Locatie:
Henry Dunantstraat 38a, 3822 XX Amersfoort

Prijs voor deelnemers:
gratis

Overal in de sector zien we dat opdrachtgevers worstelen met de uitwerking van contracten voor warmtenetten. Hierdoor verschillen de contracten voor warmtenetten sterk van elkaar: opdrachtgevers lijken telkens het wiel opnieuw uit te vinden, met alle vertraging van dien. Pro6 Managers is ervan overtuigd dat de ontwikkeling van een uniform (standaard) contract kan leiden tot het succesvoller contracteren van warmtenetten en versnellen van het (aanbestedings)proces.

Volgens Pro6 Managers kan een modelcontract warmtenetten met een set basisafspraken ook marktpartijen helpen bij het beperken van risico’s en onzekerheden van warmtenetten.

Daarom organiseren zij op 4 april een kenniscafé om te kijken of er een gedeeld beeld is over dit onderwerp, de mate waarin dit leeft en wie interesse heeft deel te nemen in een werkgroep om invulling te geven aan dit thema.

 

Het programma is als volgt:
15.00 uur Ontvangst en opening
15.15 uur Introductie
15.45 uur Verkenning van de noodzaak en het draagvlak
16:15 uur Groepsdiscussie en validatie van de stelling
16.45 uur De aanpak: wie, wat en hoe?
17.30 uur Afronden en samenvatten
17.45 uur Borrel met buffet en voortzetting van de dialoog

 

Aanmelden
Kijk hier voor meer informatie en om u aan te melden voor het Kenniscafé Uniform Contracteren Warmtenetten: Uitnodiging Kenniscafé

 

Bekijk ook andere evenementen