Volantis


Volantis
“Volantis creëert, coördineert, regisseert, managet en ontzorgt van begin tot eind. Van ontwerp- en omgevingsvergunningstraject tot bouw- of renovatiefase, en daarna. Ons multidisciplinaire team van meer dan 100 mensen levert effectieve en efficiënte maatwerkoplossingen, over verschillende kennisvelden, om omgevingen en processen te verbeteren en te verduurzamen.”

Visie op de energietransitie

De warmtetransitie is een complex opgave. Van verkenning, strategie- en planvorming tot en met de realisatie en de exploitatie is er samenhang tussen financiële, technische, juridische, maatschappelijke, ruimtelijke en politieke aspecten waarbij een duidelijk kader qua wet – en regelgeving en financieringsmogelijkheden vaak ontbreekt, terwijl de belangen op lokaal niveau groot zijn voor burgers, bedrijven en overheden. Een integrale benadering en samenwerking met belanghebbenden en tussen kennisvelden is nodig om uitdagingen op de warmtetransitie route op te lossen en te kunnen gaan versnellen om alle woningen, gebouwen en de industrie daadwerkelijk in 2050 verantwoord aardgasvrij en duurzaam van warmte te kunnen voorzien.

De energietransitie in praktijk

Al 70 jaar geeft Volantis advies in complexe projecten waarbij we anders naar complexe opgaven durven te kijken om het beter te willen doen. Door onze ervaring weten we wat er komt kijken bij verkenning, strategie- en planvorming tot en met de realisatie en exploitatie van warmtetransitie projecten. We staan klaar om voor klanten onze kennis in te zetten om de warmtetransitie verantwoord verder te brengen.

Volantis doet dit als een ervaren en multidisciplinaire dienstverlener die dagelijks aan warmtetransitie vraagstukken werkt voor zowel lokale en regionale overheden, maar ook voor woningbouwcorporaties, zorginstellingen, bedrijven en de industrie. We geven advies en ondersteuning binnen verschillende kennisvelden en fases.Categorie

Ingenieursbureau, Dienstverlener
Overig


Kernactiviteiten

Architectenbureau
Ontwerpbureau
Ingenieursbureau
Constructeursbureau
Adviesbureau
(Proces-/Project)managementbureau


Website

https://volantis.nl/