45 miljoen beschikbaar voor verduurzaming mkb en bedrijventerreinen

Geplaatst op 05-02-2024 door Stichting Warmtenetwerk

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zet ruim 23 miljoen euro in voor een Ontzorgingsprogramma verduurzaming voor mkb’ers. Daarnaast is een budget van ruim 22 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de verduurzaming van bedrijventerreinen. Van 15 februari tot 15 maart kunnen provincies budget aanvragen via de website van de RVO. Beide programma’s lopen tot 1 mei 2027 met als doel in totaal 5.700 mkb’ers en 650 bedrijventerreinen te helpen met verduurzamen. Deze programma’s zijn onderdeel van de overkoepelende beleidsinzet van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om de verduurzaming van mkb’ers te stimuleren.

 

Europese en Nederlandse beleidskaders stellen de komende tijd strengere eisen aan energie- en gebouwprestatie. Veel kleine mkb’ers missen de kennis en capaciteit om hierop in te spelen en hun bedrijfspand, bedrijfsproces of bedrijventerrein te verduurzamen. Daarbij geldt dat hoe beter bedrijventerreinen georganiseerd zijn en samen optrekken bij verduurzaming, hoe gemakkelijker dit op gang komt. Met het Ontzorgingsprogramma verduurzaming mkb en het Programma verduurzaming bedrijventerreinen bieden het ministerie van BZK en EZK de mogelijkheid aan mkb’ers om snel hiermee aan de slag te gaan.

Decentrale insteek
De uitvoering van beide programma’s ligt bij de twaalf provincies. Deze decentrale insteek zorgt ervoor dat er beter kan worden ingespeeld op wat er lokaal leeft. En dat makkelijker aangesloten kan worden op bestaande lokale en regionale structuren, zoals de Regionale Energiestrategieën (RES) en de Transitievisies Warmte van gemeenten. De middelen voor beide programma’s zijn beschikbaar voor begeleiding en advisering, niet voor de bekostiging van de maatregelen zelf. Iedere provincie geeft een eigen invulling aan de programma’s en maakt zelf de keuze welke kleine mkb’ers en bedrijventerreinen zij binnen het programma kunnen ontzorgen.

 

Aanvragen budget
Vanaf 15 februari tot 15 maart 2024 kunnen provincies budget aanvragen via de website van de RVO. Wanneer de aanvraag is goedgekeurd gaan de provincies vanaf 1 mei 2024 het programma vormgeven en verder uitwerken. Hierna kunnen ondernemers terecht bij de provincies met vragen over deelname. RVO en het landelijk programma Verduurzaming Bedrijventerreinen ondersteunen beide programma’s bij de afstemming en het uitwisselen van kennis tussen de programma’s en de provincies.
 

Twee verduurzamingsprogramma’s
Provincies kunnen voor één programma of beide programma’s budget aanvragen:

  1. Het Ontzorgingsprogramma verduurzaming mkb. Met dit programma worden organisaties van twee tot vijftig medewerkers geholpen bij het maken van een verduurzamingsplan dat zich richt op de toekomst. Een adviseursteam maakt een concreet en passend plan voor de verduurzaming van het pand en bedrijfsproces, waarin zij de ambities van de ondernemer meenemen. Ook kijken zij naar de omgeving van de mkb’ers en de toekomstige wet- en regelgeving.

  2. Het Programma verduurzaming bedrijventerreinen (PVB). Bij dit programma ligt de nadruk op het versnellen van de verduurzaming van bedrijventerreinen in heel Nederland. Voor ondernemers die zich bevinden op een bedrijventerrein is het belangrijk om hierin gezamenlijk op te trekken, en voor sommige verduurzamingsstappen zelfs essentieel. Hoe beter bedrijventerreinen georganiseerd zijn, hoe gemakkelijker verduurzaming op gang komt. Daarom richt dit programma zich op samenwerkingsverbanden op bedrijventerreinen.

 

Kennis en ervaring delen 
Een ander belangrijk onderdeel is het delen van de opgedane kennis en ervaring tussen provincies, gemeenten, lokale ondernemingsverenigingen, regionale of landelijke brancheorganisaties en het landelijke Programma Verduurzaming Bedrijventerreinen (PVB). Het PVB werkt veel samen met gerelateerde regelingen en programma’s. En door goede voorbeelden te delen via RVO kunnen ondernemers concreet aan de slag met de geleerde lessen. Daarnaast kunnen ondernemers via Zet ook de knop om tools en inspiratie vinden om stappen te zetten bij verduurzaming en energiebesparing.

 

Meer informatie
De uitkeringen zijn gepubliceerd in de Staatscourant. Heeft u als ondernemer interesse? Neem dan contact op met uw provincie.

 

Bron: nieuwsbericht Volkshuisvesting Nederland

Lees ook onze andere berichten