Aansluiting op het warmtenet, de laatste meters

Geplaatst op 03-10-2023 door Stichting Warmtenetwerk

Het aansluiten van de leidingen van een warmtenet op de afleverset van een woning is een belangrijk onderdeel van het gehele proces van ontwerp tot aanleg van het collectieve warmtesysteem. Hiervoor zijn veel verschillende methoden en mogelijkheden. De behoefte om kennis hierover te delen met vakgenoten binnen de warmtebranche is ontstaan nadat er al diverse bestaande wijken in Nederland op diverse innovatieve manieren zijn aangesloten op het lokale warmtenet. De Programmaraad Techniek van Stichting Warmtenetwerk ging daar samen met een afvaardiging van energiebedrijven, aannemers en adviesbureaus mee aan de slag en ontwikkelde een Inspiratieplaat die een indruk geeft waaraan je moet denken bij het aansluiten van het laatste stukje van het warmtenet in de woning.

 

In de Programmaraad Techniek worden onderwerpen behandeld, waar deelnemers van Stichting Warmtenetwerk in de dagelijkse praktijk tegenaanlopen met betrekking tot de technische aspecten van warmtenetten. Het doel van de Programmaraad Techniek is om deelnemers uit de gehele stadsverwarmingsketen te activeren om kennis te delen en gezamenlijk oplossingen of innovaties breder in de markt te zetten. Dit draagt bij aan de versnelling van de transitie van de gebouwde omgeving naar warmtenetten. Dit geldt zeker voor een technisch onderwerp zoals het aansluiten van woningen op het warmtenet.

  

Inzichten en oplossingen voor de ‘laatste meters’
De Inspiratieplaat Aansluiting op het warmtenet, de laatste meters is tot stand gekomen na diverse kennissessies met experts op dit gebied. Tijdens de kennissessies zijn er veel verschillende oplossingen en ideeën de revue gepasseerd, zijn er veel voorbeelden met elkaar gedeeld en ontstonden er enthousiaste discussies door de deelnemers. De algehele conclusie was dat er voor verschillende situaties verschillende mogelijkheden en onmogelijkheden zijn om de laatste meters van het warmtenet naar de woning te overbruggen, die elk hun voor- en mogelijke nadelen hebben.

 

Wat vindt u op de inspiratieplaat?
Een bestaande woning aansluiten op het warmtenet kan op verschillende manieren. De installatie binnenshuis bestaat altijd uit een aanvoer- en retourleiding met een afleverset. De binnen nstallatie (verwarmingsinstallatie en de koud- en warmwateraansluiting) van de woning wordt hierop aangesloten. De Inspiratieplaat is letterlijk bedoeld ter inspiratie om na te denken over de diverse mogelijkheden die er zijn en voor het kiezen van de locatie waar de afleverset moet komen. Dit is een belangrijke stap om ervoor te zorgen dat de woning veilig, betrouwbaar en betaalbaar wordt aangesloten.

 

Aandachtspunten
Aansluitend aan de Inspiratieplaat ‘Aansluiting op het warmtenet, de laatste meters’ zijn er nog andere aandachtspunten, waaraan u voorafgaande aan het aansluiten op het warmtenet kunt denken. De belangrijkste zijn:

Ontwerp en planning: Zorg voor een gedetailleerd ontwerp dat rekening houdt met de locatie van de woning, de warmtevraag, de leidingtracés en eventuele obstakels.

Materialen en isolatie: Gebruik hoogwaardige materialen voor de leidingen en (waar nodig) isolatie om warmteverlies te minimaliseren en de efficiëntie te maximaliseren.

Veiligheid: Zorg voor de juiste veiligheidsmaatregelen. Denk aan veilig in gebruik, afscherming tegen aanraken, afsluitkleppen, overdrukventielen en lekdetectiesystemen om de veiligheid van de installatie te waarborgen.

Dimensionering: Zorg ervoor dat de leidingen en componenten correct gedimensioneerd (groot genoeg) zijn om voldoende warmtecapaciteit te leveren aan de woning, ook tijdens piekverbruik.

Beheer en onderhoud: Stel een onderhoudsplan op en zorg dat leidingen bereikbaar zijn, en onderhouden kunnen worden bij storingen of andere problemen.

Communicatie met bewoners: Bij het aansluiten van het warmtenet staat klantvriendelijkheid centraal. Informeer de bewoners over het aansluitingsproces en eventuele onderbrekingen van de warmtelevering tijdens de installatie.

 

Waar vindt u de Inspiratieplaat?
Wij willen de Inspiratieplaat graag zo breed mogelijk delen om zoveel mogelijk vakgenoten te inspireren. U kunt de Inspiratieplaat Aansluiting op het warmtenet, de laatste meters hier downloaden.  

Op dit moment kijkt Stichting Warmtenetwerk nu naar een vervolg, samen met Bouwend Nederland en Nieuwe Warmte Nu!

 

 

Meer informatie over de Programmaraad Techniek
Inmiddels bestaan de drie Programmaraden van Stichting Warmtenetwerk, waaronder de Programmaraad Techniek, alweer drie jaar. In deze drie jaar hebben er meerdere (online) kennisevenementen plaatsgevonden. Ook heeft de Programmaraad Techniek het belangwekkende kennisdocument Thermisch Voorspannen met bijbehorende Inspiratieplaat gepubliceerd, waarin uit de doeken wordt gedaan hoe je dit kunt toepassen en hoeveel pijpleidingen – en dus kosten – dit bespaart. Een ander interessant onderwerp dat opgepakt is door deze Programmaraad is het gebruik van Twinleidingen. In een actieve brainstorm met de deelnemers is de toepassing daarvan binnen de warmtebranche verder uitgediept en de kennis daarover gedeeld.

Heeft u ook dilemma’s of kwesties, waar u tegenaan loopt op het gebied van techniek? Of heeft u wellicht ideeën die u met ons wil delen? Neem dan contact op met Stichting Warmtenetwerk via secretariaat@warmtenetwerk.nl onder vermelding van Programmaraad Techniek.

 

Disclaimer
De informatie in dit document is samengesteld met de grootst mogelijke zorg. De uitgever en auteurs van deze Inspiratieplaat kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van dit document

 

Lees ook onze andere berichten