Aanvraag Warmtenetten InvesteringsSubsidie (WIS) is geopend

Geplaatst op 01-06-2023 door Stichting Warmtenetwerk

Ondernemingen die aan warmtenetten werken, kunnen sinds vanochtend een aanvraag indienen voor de Warmtenetten InvesteringsSubsidie (WIS). Voor de onrendabele top is 150 miljoen euro beschikbaar. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met zaterdag 16 december 2023.

 

De nieuwe Warmtenetten InvesteringsSubsidie (WIS) stimuleert ondernemers om versneld te investeren in de aanleg van die warmtenetten. In Nederland willen we in 2030 500.000 nieuwe aansluitingen van bestaande woningen op een warmtenet gerealiseerd hebben. De subsidie is voor ondernemers die snel kunnen starten met de aanleg van een warmtenet. En dus al ver zijn met hun plannen.

 

Deze versnelling draagt bij aan de klimaatdoelen van de overheid om de CO2-uitstoot van Nederland in 2030 met 49% te verminderen.

 

Lees hierover ook het eerder gepubliceerde artikel: Warmtenet InvesteringsSubsidie (WIS) helpt investeerders in warmtenetten – Stichting Warmtenetwerk

Lees ook onze andere berichten