Afscheid bestuursleden Jannis van Zanten en Berno Kastelijns

Geplaatst op 01-07-2021 door Stichting Warmtenetwerk

Tijdens de bestuursvergadering van 25 juni jl. was een van de onderwerpen het afscheid van Jannis van Zanten en Berno Kastelijns als bestuursleden van Stichting Warmtenetwerk.

 

Jannis van Zanten heeft als bestuurslid én als penningmeester van Stichting Warmtenetwerk de afgelopen 7 jaar een belangrijke bijdrage geleverd aan het bevorderen van de kennisdeling en kennisborging ten behoeve van de collectieve warmtesystemen in de openbare ruimte. Jannis blijft vanuit zijn rol als expert op dit gebied betrokken bij Stichting Warmtenetwerk als lid van de Programmaraad Beleid en Ontwikkeling. Het penningmeesterschap van Stichting Warmtenetwerk is overgedragen aan het bestuurslid Wim Mans.

 

Ook Berno Kastelijns heeft zich de afgelopen 7 jaar met verve ingezet voor Stichting Warmtenetwerk, waarbij hij met name de partijen die betrokken zijn bij de aanleg van de warmtesystemen vertegenwoordigde. Ook in de Programmaraad Techniek heeft Berno een belangrijke bijdrage geleverd aan het activeren van de warmte(net)branche, om kennis te delen en innovaties breder in de markt te zetten. Wij verheugen ons op de voortzetting van deze samenwerking in de Programmaraad Techniek.

Wij danken Jannis en Berno voor hun tomeloze en enthousiaste inzet in het bestuur en hopen nog heel lang met hen te mogen samenwerken in de Programmaraden, voor de energietransitie!

Lees ook onze andere berichten