Blog: Nieuw stappenplan voor de modulaire ontwikkeling van een warmtenet

Geplaatst op 11-10-2022 door Stichting Warmtenetwerk

Een modulair warmtesysteem maakt het mogelijk om woningen stapsgewijs aardgasvrij te maken. Een nieuwe handreiking van Firan geeft gemeenten, woningcorporaties en energie- en warmtecoöperaties praktische handvatten voor een modulaire aanpak.

 

Modulaire warmtesystemen zijn een laagdrempelige manier om een warmtenet met een grootschalige warmtebron te ontwikkelen. De systemen, die gebruik maken van collectieve warmtepompen, zijn al geschikt voor buurten met tweehonderd tot achthonderd woningen. Een modulaire aanpak vereenvoudigt daarmee de transitie naar aardgasvrij wonen.

 

Van wijkproductiestation naar grootschalig netwerk
In een nieuw stappenplan geeft infraspecialist Firan gemeenten, woningcorporaties, warmte- en energiecoöperaties een overzicht van de vier praktische stappen in de modulaire ontwikkeling van een warmtenet. De publicatie zet de onderdelen en mogelijkheden van een modulaire aanpak op een rij en deelt ervaringen en voorbeelden uit de praktijk.

De basismodule van een modulair warmtesysteem is door het gebruik van collectieve warmtepompen direct inzetbaar in de bestaande bouw. Het systeem is vervolgens flexibel en efficiënt door te ontwikkelen tot een warmtenet. Alle buurten met centrale wijkproductiestations zijn onderling te schakelen en vervolgens te verbinden tot grootschalige netten in de omgeving. Er worden dan koppelingen gemaakt met de lokaal beschikbare warmtebronnen, zoals aquathermie, datacenterwarmte en/of geothermie.

 

Vier stappen
Het stappenplan van Firan onderscheidt vier fasen in de modulaire aanpak van aardgasvrij wonen. De fasen richten zich op de bronstrategie, de samenstelling van de wijk, de schaalgrootte van het beoogde project, en de uitbreidingsmogelijkheden voor de (nabije) toekomst. De publicatie geeft ook achtergrondinformatie over de inzet van modulaire warmtesystemen, schetst de aandachtspunten en succesfactoren, en deelt de ervaringen van koplopers zoals Didam en Zutphen.

In gemeenten waar (nog) geen grootschalige warmtebronnen inzetbaar zijn, zijn modulaire warmtesystemen een ideaal vertrekpunt om wijken op korte termijn aardgasvrij te maken. De systemen zijn toepasbaar in bestaande en gerenoveerde woningen en desgewenst ook in nieuwbouwprojecten. Bij de toepassing in corporatiewoningen zoekt Firan de verbinding met particuliere eigenaren om te komen tot een aanbod voor de gehele wijk. Zo ontstaat een gedragen warmteoplossing die altijd klaar is voor de toekomst.

 

*Stichting Warmtenetwerk is niet verantwoordelijk voor de inhoud van blogs van deelnemers. Dit ligt, net zoals de rechten, bij de auteur. Stichting Warmtenetwerk publiceert blogs van deelnemers om het debat over de ontwikkeling van warmte te stimuleren en kennisdeling te bevorderen. De blogs zijn geen weergave van de standpunten van Stichting Warmtenetwerk. Wilt u in gesprek komen met de auteur? Dit kan Stichting Warmtenetwerk bemiddelen (mits de auteur akkoord gaat). U bent welkom om een contactverzoek in te dienen via het deelnemersprofiel.    

 

Auteur:
Lynsey Dubbeld (voor Firan)

Lees ook onze andere berichten