Blog: Rotterdamse Agniesestraat en omgeving aardgasvrij

Geplaatst op 28-07-2023 door Stichting Warmtenetwerk

De gemeente Rotterdam, woningcorporatie Havensteder en energiebedrijf Eneco ondertekenden een overeenkomst om de komende jaren samen te werken aan het aardgasvrij maken van de Rotterdamse Agniesestraat en omgeving. De gemeente Rotterdam heeft onderzocht dat stadsverwarming de beste en goedkoopste mogelijkheid is om aardgas te vervangen. De bewoners ontvangen na de zomer meer informatie over de mogelijkheid om aan te sluiten op het warmtenet van Eneco.

 

De gemeente Rotterdam start na de zomer van 2024 met de vernieuwing van het riool in een aantal straten in de Agniesebuurt. Ook gaat de gemeente de wijk vergroenen en maatregelen nemen tegen wateroverlast. Voor deze werkzaamheden gaan delen van straten open, waardoor er een goed moment ontstaat om ook stadsverwarming aan te leggen.

Petra de Groene, Directeur Economie en Duurzaam bij gemeente Rotterdam: “We zijn blij dat we samen deze stap kunnen zetten op weg naar een aardgasvrije Agniesestraat en omgeving. Door tegelijk met de vervanging van de riolering stadsverwarming aan te leggen, beperken we de overlast voor bewoners.”

Sander Uiterwaal, lid Raad van Bestuur Havensteder: “Met de aanleg van het warmtenet kan Havensteder straks ruim 500 woningen aansluiten. Voor huurders betekent dit een kostenvrije overstap naar een duurzamere warmtebron.”

Manja Thiry, Directeur Warmte Eneco: “Door de intensieve samenwerking met de gemeente Rotterdam en Havensteder zijn we weer een stap dichterbij een duurzame en comfortabele warmtevoorziening voor bewoners. Maar bovenal willen we dat de overstap naar aardgasvrij betaalbaar blijft voor bewoners. Hiertoe ontvangen wij vanuit het SOFIE Fonds en NWN! Groeifonds financiering voor dit project.”

 

Meer informatie
De bewoners zijn inmiddels geïnformeerd over de mogelijkheid om aardgasvrij te wonen. De aankomende periode zullen zij verder geïnformeerd worden. Medewerkers van de gemeente Rotterdam, Havensteder en Eneco zijn ook op verschillende momenten in de wijk aanwezig om buurtbewoners verder te informeren en vragen te beantwoorden.  Zie ook Agnesiebuurt – Duurzaam 010

 

*Stichting Warmtenetwerk is niet verantwoordelijk voor de inhoud van blogs van deelnemers. Dit ligt, net zoals de rechten, bij de auteur. Stichting Warmtenetwerk publiceert blogs van deelnemers om het debat over de ontwikkeling van warmte te stimuleren en kennisdeling te bevorderen. De blogs zijn geen weergave van de standpunten van Stichting Warmtenetwerk. Wilt u in gesprek komen met de auteur? Dit kan Stichting Warmtenetwerk bemiddelen (mits de auteur akkoord gaat). U bent welkom om een contactverzoek in te dienen via het deelnemersprofiel.  

 

Lees ook onze andere berichten